Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3819
Title: Податкова система України: проблеми та шляхи вдосконалення
Other Titles: Tax system of Ukraine: problems and ways of improvement
Authors: Яворська О.М., Шолкова Т.Б.
Yavorska O.M., Sholkova T.B.
Keywords: податкова система України,
загальнодержавні податки та збори,
місцеві податки,
податок на майно.
tax system of Ukraine,
national taxes and fees,
local taxes,
property tax.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Яворська О. М. Податкова система України: проблеми та шляхи вдосконалення [Електронний ресурс] / О. М. Яворська ; наук. кер. Т. Б. Шолкова // Актуальні питання фінансового права : зб. тез міжвузівської наук.-практ. студентської інтернет-конф., 27 лютого 2019 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 295–298. – Режим доступу : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3548/1/3762_IR.pdf
Abstract: У науковій роботі розглянуто систему сучасної податкової системи України, її позитивні та негативні сторони; наведено аналіз системи податків та зборів. Також зазначено основні проблеми функціонування малого бізнесу в Україні, причини розвитку тіньової економіки, і запропоновано шляхи вдосконалення структури податкової системи України. In the scientific work the system of modern tax system of Ukraine, its positive and negative sides; An analysis of the system of taxes and fees is given. The main problems of the functioning of small business in Ukraine, the reasons for the development of the shadow economy, and ways to improve the structure of the tax system of Ukraine are proposed.
Description: 1.Хоменко Л.М., Авраменко О.І., Марценюк А.В Податкова гармонізація в умовах глобалізації в Україні. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 4 (19), 2016 року. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua. 2. Податковий кодекс України: Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями від 1 січ. 2011 р. URL: www.rada.gov.ua. 3.Державна фіскальна служба України: офіційний портал: http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-xii--mistsevi-podatki-i/. 4. Галина Нагорняк, Юрій Вовк Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення. Галицький економічний вісник, 2010 року, №2 (27), с. 140-152. URL: https://www.researchgate.net/publication/277308004.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3819
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4025_IR.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.