Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3830
Title: Оцінка використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України
Other Titles: Evaluation of use of financial innovations in the financial market of Ukraine
Authors: Шевчук (Герус) Ю.В.
Shevchuk (Herus) Y.V.
Keywords: фінансові інновації
фінансовий ринок
банківська карта
інтернет-банкінг
Приват 24
FinTech
financial innovations
financial market
bank card
Internet banking
Privat 24
FinTech
Issue Date: 2019
Publisher: Економіка та держава
Citation: Шевчук Ю. В. Оцінка використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України [Електронний ресурс] / Ю. В. Шевчук // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 39–44. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/5_2019/10.pdf
Abstract: У статті надано оцінку використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України. Виявлено, що найактивнішими інституційними учасниками ринку фінансових послуг України є банки, страхові компанії і фондові біржі. Зазначено, що впровадження банківської карти є важливим інноваційним досягеннням у формуванні світового ринку банківського карткового бізнесу. Проаналізовано рівень впровадження інтернет-банкінгу банками України. Визначено, що лідерами у даному напрямку є Приватбанк, Перший Український Міжнародний Банк, Альфа-Банк. Доведено, що Privat24 використовує кожен другий власник AOS-пристроїв, а це абсолютний результат для платіжних додатків на Android серед користувачів України та Східної Європи. Відмічено, що бурхливий розвиток технологічних і фінансових інновацій зумовив появу нефінансових компаній, які надають традиційні фінансові послуги -«FinTech». Здійснено оцінку розподілу FinTech-стратапів в Україні за 2018 р. та виявлено, що наймасовіший ринковий сегмент FinTech становлять платежі та грошові перекази. Наведено основні переваги традиційних банків порівняно з FinTech-компаніями.
The article presents an overview of the financial innovations usage on the financial market of Ukraine. Revealed that the most active institutional players on the Ukrainian financial services market are banks, insurance companies and stock exchanges. It is noted that the introduction of a debit card is an important innovative achievement on the growing world market of banking cards. The level of Internet banking implementation by Ukrainian banks is analyzed. It is determined that the leaders in this area are PrivatBank, First Ukrainian International Bank, Alfa-Bank. It is proved that Privat24 is used by every second AOS device owner and that is the absolute result for payment apps on Android among users in Ukraine and Eastern Europe. Founded that the newest banking product, which is actively positioned on the financial market for attraction of deposit resources, is Internet acquiring, which is the activity of a credit organization (an acquirer bank) on the settlement of e-commerce operations that are carried out using bank cards in Internet. Financial planning and management of client's capital resources based on high client-bank confidence is considered as another perspective innovation service in the sphere of resources attraction. Noticed that the rapid development of technological and financial innovations led to the creation of non-financial companies that provide traditional financial services - FinTech. We’ve estimated the distribution of FinTech-startups in Ukraine in 2018 and founded that FinTech's largest market segment is payments and remittances. Determined that Peer-to-Peer is one of the promising directions of innovative credit products development and the essence of this innovation is the transfer of money between unrelated persons or between "equal parties" bypassing the involvement of traditional financial intermediaries. The main advantages of traditional banks compared to FinTech companies are presented. Noted that CRT-innovation is a popular mechanism of credit risks transfer in the banking sector with reducing the risk and financing need by the credit’s buyer to secure a loan through the output of credit data from its balance sheet. This can be achieved by credit discounting or issuing securities based on relevant obligations.
Description: 1. Інновації у фінансовій сфері: монографія В.М. Опарін, Т.В.Паєнтко, В.М. Федосов та ін.; за заг. ред. В.М. Опаріна. – К.: КНЕУ, 2013. – 444 с. 2. Офіційний сайт Factum Group Ukraine. URL: www.slideshare.net. 3. Офіційний сайт ПАТ «ПриватБанк» . URL: https://privatbank.ua/ua 4. Офіційний сайт АТ «Ощадбанк. URL: https://www.oschadbank.ua 5. Офіційний сайт АТ «Укрсоцбанк.. URL: https://www.ukrsotsbank.com 6. Офіційний сайт ПАТ «ПУМБ». URL: https://www.pumb.ua 7. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог. URL: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf. 8. Шкляр А. Класичний банкінг: напрями трансформації в умовах технологічної революції. Український соціум. - 2018. - № 1(64). - С. 49–58. 9. Диба М.І., Осадчий Є.С. Фінансові інноваційні інструменти у банківській системі. Стратегія економічного розвитку України. - 2018. - № 42. - С. 99–109. 10. Жердецька Л.В. Розвиток банківських технологій: загрози та можливості для банків / Л.В. Жердецька, Д.І. Городинський // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 10. – С. 583–588. 11. Міщенко В.І. Маркетинг цифрових інновацій на ринку банківських послуг / В.І.Міщенко, С.В.Міщенко // Фінансовий простір. – 2018. – № 1(29). – С. 75–79. 12. Тарасюк М.В. Інновації в глобальній цифровій сфері: оцінка трансформацій / М.В.Тарасюк, О.О.Кощєєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2017. – Вип. 131. – С. 94–110. 13. Усоскин В.М., Белоусова В.Ю., Козырь И.О. Финансовое посредничество в условиях развития новых технологий. Деньги и кредит. 2017. № 5. C. 14–21. 14. «Карти, гроші, monobank: як працює перший в Україні mobile-only банк» delo.ua. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/karti-groshi-monobank-jak-ja-testuvavpershij-v-ukrajini-mobile-336172/ 15. Азаренкова, Г. М. Фінансові інновації:напрямки застосування та досвід впровадження [Текст] / Г. М. Азаренкова // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – №2(19). – C. 28 – 32. 16. В. Шевченко. Фінансові інновації та сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків / В. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – С. 30-33. 17. Carnes В. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution/ Ben Carnes // The Little Black Book of Billionaire Secrets. – MAR 20, 2017. URL: https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/20/ukraine-issilently-leading-a-digitalcurrency-revolution/#26c49ac6465c
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3830
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4036_IR.pdf270.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.