Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3844
Title: Корупція як негативне явище держави: історичний аспект
Other Titles: Corruption as a negative phenomenon of the state: historical aspect
Authors: Супрун Т.М.
Suprun T.M.
Keywords: Корупція,
історичний аспект,
суспільне явище,
держава.
Corruption,
historical aspect,
social phenomenon,
state.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Супрун Т. М. Корупція як негативне явище держави: історичний аспект / Т. М. Супрун // Збірник матеріалів «ІІ Всеукраїнських науково-правових читань» пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник, 3 жовтня 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 116–121.
Abstract: У статті досліджено суспільно-державне явище корупції, як негативне явище. Проведено порівняльно-історичний аналіз даного явища, виокремлено передумови та причини виникнення. The article deals with the social and state phenomenon of corruption as a negative phenomenon. A comparative-historical analysis of this phenomenon has been carried out, the preconditions and causes of occurrence have been identified.
Description: 1. Гаращук В.М., Мухатаєв А.О. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія . X. Право, 2010. 144 с. 2. Заблоцький Ю.П. Історична ретроспектива протидії корупції, хабарництву і неправомірній вигоді в Україні // Митна справа: науковоаналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. акад. ТОВ «Митна газета». Львів, 2015. № 1 (97). С. 53-61. 3. Клімова С.М., Ковальова Т.В. Організація запобігання та протидії корупції в Україні: навчальний посібник . X., 2012. 283 с. 4. Гулемюк Л.Й. Теоретико-соціальний аналіз корупції як загрози національній безпеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 2. С. 1-10. 5. Михненка А.М. Запобігання та протидія корупції: навчальний посібник / за ред. проф. А.М. Михненка. К., 2010. 360 с. 6. Аристотель. Політика. ІЖЬ: http://pstgu.ru/download/ 1180512155.aristotel.pdf (дата звернення 12.09.2018). 7. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження. Львів, 2011. 220 с. 8. Декрет СНК РРФСР от 8 мая 1918 года «О взяточничестве» Декреты Советской власти. Том II. 17 марта - 10 июля 1918 г. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1959. ІЛ^Ь: http://www.hist.msu.ni/ERyEtext/DEKRET/18-05-08.htm (дата звернення 12.09.2018).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3844
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4050_IR.pdf553.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.