Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3847
Title: Порівняльні аспекти міжнародних і вітчизняних заходів протидії відмиванню злочинних доходів у контексті правової підтримки економічної безпеки держави
Other Titles: Comparative aspects of international and domestic anti-money laundering measures in the context of legal support for economic security of the state
Authors: Долгий О.А., Мудряк Т.О., Долгий О.О.
Dolgy O.A., Mudryak T.O., Dolgy O.O.
Keywords: порівняльний аналіз,
відмивання доходів,
протидія відмиванню доходів,
економічна безпека держави.
comparative analysis,
money laundering,
anti-money laundering,
economic security of the state.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Долгий О. А. Порівняльні аспекти міжнародних і вітчизняних заходів протидії відмиванню злочинних доходів у контексті правової підтримки економічної безпеки держави / О. А. Долгий, Т. О. Мудряк, О. О. Долгий // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 114–118.
Abstract: У тезі розглядаються Вітчизняні та міжнародні аспекти протидії відмиванню злочинних доходів. Досліджується міжнародний досвід протидії таким злочинам та їх запобіганню. The thesis deals with the domestic and international aspects of counteraction to laundering of criminal proceeds. The international experience of counteracting and preventing such crimes is explored.
Description: 1. Долгий О. О. Удосконалення правового механізму протидії «тінізації» економіки України / О. О. Долгий, О. А. Долгий : матер, наук,- практ. круглого столу [«Податковий кодекс України: практика реалізації та перспективи вдосконалення»], (Житомир, 13 травня 2011 р.) / Держ. подат. служба України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-дослідн. Центр з проблем оподаткування. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. - С. 39-41; Долгий О. А. Удосконалення механізму використання відомчих інформаційних ресурсів ДПС України для проведення аналітичних розробок з метою виявлення схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилень від сплати податків : звіт про науководослідну роботу / [О. А. Долгий, О. М. Сидоренко, О. О. Долгий та ін.]. - Ірпінь : НДЦ з проблем оподаткування НУ ДПС України, 2012. - 200 с. (державний реєстраційний №0112Ш01487); Долгий О. А. Міжнародний досвід і практика України в протидії відмиванню злочинних доходів: кримінально-правовий, оперативно-розшуковий та управлінський аспекти [Електронний ресурс] / О. А. Долгий, Т. О. Мудряк, О. О. Долгий // Юридичний науковий електронний журнал. - 2018. - № 1. - С. 165-169. - Режим доступу : http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv7icH85 тощо. 2. Долгий О. А. Удосконалення механізму використання відомчих інформаційних ресурсів ДПС України для проведення аналітичних розробок з метою виявлення схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилень від сплати податків : звіт про науководослідну роботу / [О. А. Долгий, О. М. Сидоренко, О. О. Долгий та ін.]. - Ірпінь : НДЦ з проблем оподаткування НУ ДПС України, 2012. - 200 с. (державний реєстраційний № 011211001487).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3847
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2680_IR.pdf652.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.