Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3848
Title: Тенденція цін на біоресурси та коригування зростання ВВП
Other Titles: Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjustment
Authors: Кужелєв М.О., Жерліцин Д.М., Нечипоренко А.В.
Kuzheliev M.O., Zherlitsyn D.M., Nechyporenko А.V.
Keywords: біоресурси,
корисні копалини,
ціна пшениці,
інфляція,
інфляція пшениці,
ВВП,
економічне зростання.
bioresource,
minerals,
wheat price,
inflation,
wheat inflation,
GDP,
economic growth.
Issue Date: 2019
Publisher: International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Citation: Kuzheliev M. O. Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjustment [Електронний ресурс] / M. O. Kuzheliev, D. M. Zherlitsyn, A. V. Nechyporenko // International Journal of Advanced Biotechnology and Research. – 2019. – Special Issue-1. – P. 379-383. – Режим доступа : http://www.bipublication.com
Abstract: У статті розглянуто динаміку цін на основні біоресурси (пшениця, рис) і мінерали (нафта, золото), а також на показник валового внутрішнього продукту (ВВП). Використовуючи дані за період з 1989 по 2018 рр., застосовуються економетричні методи для виявлення довгострокових взаємозв'язків між рівнем цін на пшеницю та її визначальними показниками, такими як регулювання світового ВВП. Відповідна модель інфляції пшениці та долара вказує, що динаміка світового ВВП за останній рік мала стійку негативну тенденцію. Реалізація інфляції в пшениці та доларах США показує, що індекс споживчих цін у США може бути використаний для регулювання світового ВВП у певній ситуації. Результати показують, що слово ВВП, скориговане для інфляції в пшениці та доларах США, є корисним методом для прогнозування глобального економічного зростання. This article focuses on the dynamic of basic bioresources (wheat, rice) and minerals (crude oil, gold) prices, as well as on the indicator of the gross domestic product (GDP). Using of the data for the period from 1989 to 2018, econometrics methods are used to find out long run relationships between wheat price level and its determinates, such as world GDP growth adjustment. A related wheat-USD inflation model specifies that world GDP dynamic for the last year had a steady negative trend. The wheat-USD inflation implementation shows that US CPI index can be used to world GDP adjusting in some particular situation. The results reveal that word GDP adjusted for wheat-USD inflation is a useful method for global economic growth prediction.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3848
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2681_IR.pdf385.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.