Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/385
Title: Використання імовірностей платоспроможності платників податків в автоматизованій інформаційній системі обласного рівня ДПС України
Other Titles: Using probabilities solvency taxpayers in the information system regional levels state tax service of Ukraine
Authors: Семирга М.І., Редич О.В.
Semyrga M.I., Redych O.V.
Keywords: Імовірності,
платоспроможність,
податковий аудит,
адміністрування податків,
податкова служба,
класифікація платників податків,
ASP
Probabilities,
solvency,
tax audit,
tax administration,
tax office,
the classification of taxpayers,
ASP
Issue Date: 2003
Publisher: Національна академія ДПС України
Citation: Семирга М.І, Редич О.В. Використання імовірностей платоспроможності платників податків в автоматизованій інформаційній системі обласного рівня ДПС України // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. Тези доповідей ІV-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, травень 2003 р.). – Національна академія ДПС України. – С.115 – 118
Abstract: У роботі наведені результати дослідження методів дискримінантного аналізу, імовірнісних мереж Байєса та самонавчальних карти Кохонена у прогнозуванні платоспроможності підприємств на основі їх фінансово-статистичної та податкової звітності. Для створення на основі АІС обласного рівня ДПС України СППР обгрунтовано необхідність інтегрування у даній системі моделей оптимізації використання ресурсів підрозділів ДПСУ, інтеграція модулів класифікації та розпізнавання типових образів платників податків. The publication presents the results of research the methods discriminant analysis, probabilistic Bayesian networks and self-learning Kohonen maps in predicting the solvency of companies, based on their financial and statistical and tax reporting. To create DSS based on a regional level IT of STS Ukraine necessary is to integrate in the information system of STS the optimizing models and modules classification and recognition of typical images taxpayers..
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/385
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343_IR.pdf327.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.