Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3852
Title: Правове регулювання процесуальних строків у господарському процесі
Other Titles: Legal regulation of procedural terms in the economic process
Authors: Гаврилішин А.П., Савельєва М.С.
Gavrilishin A.P., Savelyeva M.S.
Keywords: Господарський процес,
строки,
процесуальні строки,
суб’єкт господарювання,
порядок обчислення процесуальних строків.
Economic process,
time limits,
procedural deadlines,
entity,
procedure for calculating procedural time limits.
Issue Date: 2019
Publisher: Київ.
Citation: Гаврилішин А. П. Правове регулювання процесуальних строків у господарському процесі / А. П. Гаврилішин, М. С. Савельєва // Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі : матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 1 березня 2019 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. Авіаційний ун-т [та ін.]. – К., 2019. – Т. ІІ. – С. 226–228.
Abstract: У тезі розглядаються особливості обчислення та законодавчого регулювання процесуальних строків в межах господарського процесу України. Представлені особливості правового регулювання та обчислення процесуальних строків. Зазначено, що вдосконалення потребують теоретичні засади регулювання процесуальних строків у господарському судочинстві. The thesis deals with the peculiarities of the calculation and legal regulation of procedural terms within the economic process of Ukraine. The peculiarities of legal regulation and calculation of procedural terms are presented. It is noted that improvement requires the theoretical basis for the regulation of procedural terms in economic legal proceedings.
Description: 1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-ХІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.iada.gov.ua/laws/show/ru/1798-12?1ап§=ик 2. Борщевська О.М. Строки у господарському судочинстві: дис, ... канд.юрид. наук : 12.00.04 / Борщевська Олена Миколаївна. - Одеса, 2016.-250с. 3. Деревянко Б.В. Можливості скорочення строків у господарському процесі / Б.В. Деревянко //Донецький юридичний інстигут : 55 років на теренах освіти і науки : мат. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 13травня 2016 р.). — Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВСУ країни, 2016 .— С.191-193. 4. ТеліпкоВ.Е. Науково-практичний коментар Господарськ процесуального кодексу України / за ред. Притики Ю.Д. - К.: Центр учбової літератури, 2011,- 608 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3852
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2685_IR.pdf670.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.