Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/389
Title: Моделювання якісних змін у діяльності органів ДПС на основі ключових показників
Other Titles: Modelling of qualitative change in the state tax service on the basis of key performance indicators
Authors: Редич О.В.
Redych O.V.
Keywords: адміністрування податків
система підтримки прийняття рішень
СППР
DSS
KPI
BSC
система управління якістю
результативні показники
система ключових показників діяльності KPI
прийняття рішень
інтегральні критерії
tax administration
operational risk
DSS
quality management system
Balanced Scorecard (BSC)
key performance indicators (KPI)
Issue Date: 2012
Publisher: Ірпінь: Вид-во Національного університету ДПС України
Citation: Редич О. В. Моделювання якісних змін у діяльності органів ДПС на основі ключових показників [Електронний ресурс] / О. В. Редич // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: матеріалівVIII Міжн. наук.–практ. інтернет-конференції, 23січня- 30березня 2012 р. / Дер. податкова адмін. України, Нац. ун-т ДПС України, Ін-т післядипломної освіти. – Ірпінь, 2012. –С. 132–137.
Abstract: У тезі подано понятійний апарат та методологічні основи побудови системи оцінювання та моделювання якісних змін у діяльності органів Державної податкової служби України; висвітлено аналіз розрахунків інтегрального показника результативності діяльності органів податкової служби та здійснена їх класифікація; сформовано завдання подальших досліджень методів і засобів для оцінювання якісних змін в органах ДПС України .
In the thesis presents conceptual apparatus and methodological bases of system evaluation and simulation qualitative changes in the activity of the State Tax Service of Ukraine; analysis highlights the integral index calculation efficiency of tax authorities and their classification; formed a task for further research methods and tools for evaluating quality changes in the organs of STS of Ukraine.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/389
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347_IR.pdf221.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.