Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/39
Title: Бібліотека як “третє місце”
Other Titles: Library as “third place”
Authors: Tsimbalyuk S.Ya., Kochur M.I.
Цимбалюк С.Я., Кочур М.І.
Keywords: академічні бібліотеки
співробітництво
спільнота
бібліотечний простір
третє місце
кампус
academic libraries
collaboration
association
library space
third place
campos
Issue Date: 17-Dec-2014
Citation: ЛІТЕРАТУРА 1. Воскобойнікова-Гузєва О. Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору // Бібліотечна планета. – 2008. - №3(41). – С.27-29. 2. Загуменна В. Національні бібліотеки Данії: враження від професійного візиту українських бібліотекарів // Бібліотечна планета. – 2008. -№4(42). – С.14-15. 3. Колеснікова Т. Сучасна бібліотека ВНЗ очима студентів: за результатами соціологічного дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints/ rclis. Org. – Назва з екрану. 4. Красикова Е.Г. Современная вузовская библиотека глазами читателей (по результатам социологического исследования) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library, bseu.by/images/stories/vcli/29.doc. – Загл. с экрана. 5. Матлина С.Г. Привлекательная библиотека, или что может реклама: практ. пособие / С.Г.Матлина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Изд-во “Либерия”, 2000.- 127с. 6. Місце 3: некафе, вільні простори, коворкінги: конференція від 09.03.2013. –[Електронний режим]. – Режим доступу : http://openstady.org.ua/posts/21887/. –Назва з екрану. 7. Оніщенко С., Цюріна І. Краща бібліотека Америки / пер. Л.Горбунової // Бібліотечна планета. – 2008. - №2(40). – С.27-30. 8. Потанина Е.А. Кто работает в библиотеке? // СОЦИС: социол. исслед. – 2007. – С.107-111. 9. Ратникова Е.И. Библиотека будущего: перспективные модели развития // Библиотечное дело – ХХ1 век : науч.- практ. сб. – 2011. – Вип.2(22). – С.38-52. 10. Роуландс, Ян Информационное поведение будущих исследователей / пер.Е.И.Зиминой // Библиотечное дело. – 2009. - №1(17). – С.222-248. 11. Саприкін Г. Китай : погляд бібліотекаря // Бібліотечна планета. – 2010. - №4(50). – С.20-21. 12. Шрайберг Я.Л. Роль библиотек в обеспечении доступа к информации и знаниям в информационном веке: ежегод. докл. Междунар. конф. “Крым” // Научные и технические библиотеки. – 2008. - №1. – С.7-44. 13. Фрей, Сьюзен М. Создание социального капитала на кампусе. – [Электронный режим]. – Режим доступа: http://sculars. instate.edu /bitstream/10484/919/1/Frey. – Загл. с экрана. 14. Dennen,Vanessa The university library commons as third place - SlideShare. – 2013. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.slideshare.net/vanessadennen/the-universit. - Назва з екрану.
Description: У статті показано, як саме можуть змінитися бібліотеки вишів, як адаптувати традиційні бібліотечні послуги до сучасних вимог відвідувачів, які нові умови та методи в роботі бібліотек повинні з’явитися для перетворення їх у третій простір, щоб дати можливість студентам та викладачам зустрічатися, співпрацювати і спілкуватися. It is rotined in the article, as libraries of vishiv can change exactly, how to adapt traditional library services to the modern requirements of visitors, what new terms and methods in-process libraries must appear for converting of them into the third space, to enable students and teachers to meet, to co-operate and communicate.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/39
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016_IR_st-koch.doc96 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.