Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3906
Title: Окремі питання нормативно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави
Other Titles: Separate issues of the regulatory and legal mechanism for ensuring the economic security of the state
Authors: Линник О.В., Омельчук Л.В.
Lynnyk O.V., Omelchuk L.V.
Keywords: нормативно-правовий механізм,
економічна безпека,
національні інтереси,
суверенітет,
територіальна цілісність,
законні інтереси.
normative legal mechanism,
economic security,
national interests,
sovereignty,
territorial integrity,
legitimate interests.
Issue Date: 2018
Publisher: Київ.
Citation: Линник О. Окремі питання нормативно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави / О. Линник, Л. Омельчук // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Женевський центр демократичного контролю над збройними силами, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. – К., 2018. – С. 300–304.
Abstract: У даній публікації визначено особливості окремих питань нормативно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави. Також визначено структурні елементи національної безпеки. This publication identifies the peculiarities of certain issues of the normative and legal mechanism for ensuring the economic security of the state. Also defined are the structural elements of national security.
Description: 1. Аванесова Н.Е. Економічна безпека як складова національної безпеки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 178–182. 2. 2. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VІІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 21.09.2018 року). 3. Власюк О .С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці. К. : НІСД, 2016. 528 с. 4. 4. Каламбет (Юдіна) С.В., Кириленко Б.О. Економічна безпека як багаторівнева система. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 346–347. 5. Розвиток інформаційного суспільства : Колективна монографія в 10‑ти томах. Том 8 : Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За ред. проф. В.С. Сідака. К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. 309 с. 6. Білоусов Є.М. Загрози економічній безпеці держави та засоби їх подолання (економіко-правовий аспект). Наше право. 2013. № 13. С. 143–148. 7. Клімова Г.П. Економічна безпека у системі забезпечення національної безпеки держави. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. № 3 (30). С. 207–210.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3906
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2731_IR.pdf287.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.