Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3953
Title: Значення сінгапурської та шведської стратегії для попередження корупції в Україні
Other Titles: Significance of the Singaporean and Swedish strategies to prevent corruption in Ukraine
Authors: Топчій В.В.
Topchiy V.V.
Keywords: концепція попередження корупції,
корупція,
попередження корупції,
запобігання корупції,
міжнародний досвід.
concept of corruption prevention,
corruption,
prevention of corruption,
prevention of corruption,
international experience.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Топчій В. В. Значення сінгапурської та шведської стратегії для попередження корупції в Україні / В. В. Топчій // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез допов. II Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. : у 2-х ч. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права УДФСУ [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – Ч. 2. – С. 148–153. – (До 100-річчя створення навчального закладу).
Abstract: Однією з найважливіших проблем, які намагається вирішити Українська держава, питання щодо ефективного впровадження заходів боротьби з корупцією. Актуальність даної тематики полягає в тому, що корупція являється найбільшою перешкодою для економічного зростання і розвитку країни, а найголовнішим її стимулом є можливість отримання економічного прибутку, зв’язаного з використанням владних повноважень. One of the most important problems that the Ukrainian state tries to solve is the issue of effective implementation of anti-corruption measures. The urgency of this topic is that corruption is the greatest obstacle to economic growth and development of the country, and its most important incentive is the possibility of obtaining economic profit associated with the use of power.
Description: 1. Закон України «Про запобігання корупції». URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 17.10.2018) 2. Transparency International. The Corruption Perceptions Index 2014. URL: http://gtmarket.ru. (дата звернення: 17.10.2018) 3. П’ять причин, чому в Україні поширена корупція, і що з цим робити? URL: http://www.acrc.org.ua/ua. (дата звернення: 17.10.2018) 4. Богомолов А. В., Богомолов А. В., Неретина А. Д., Мурар В. И. Некоторые аспекты международного опыта борьбы с коррупцией. ScienceTime, 2014. 47-52 с. 5. Бочарников И. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции. Следователь. 2008. 56-63 с. 6. Обухов Д. П. Исследование опыта зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией. Журнал правовых и економических исследований. 2011. 65-69 с. 7. Гуськов А. Я.Зарубежный опыт участия институтов гражданского общества в противодействия коррупции, на примере США, КНР и Финлян дни. Состояние противодействия коррупции и направления совершенствования борьбы с ней: материалы конф. (Москва, 27-28 янв. 2015 г.)- 2015.С. 311-317. 8. JamesR. BonnellAnti-Corruption Measuresin Public Sector: Experience of Other Countries. Final Report.URL: http://www.knab.gov.lv. (дата звернення: 17.10.2018) 9. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у контексті сучасної антикорупційної стратегії. 2015. 470 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3953
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2776_IR.pdf611.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.