Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3961
Title: Економічна безпека в доктрині кримінального права
Other Titles: Economic security in the doctrine of criminal law
Authors: Топчій В.В.
Topchiy V.V.
Keywords: Економічна безпека,
доктрина,
кримінальне права.
Economic security,
doctrine,
criminal law.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Топчій В. В. Економічна безпека в доктрині кримінального права / В. В. Топчій // Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни : зб, матер. І Міжнар. форуму, 23 травня 2019 р. / Держ. фіскальна служба України, Рахункова палата України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 240–243. – (Присвячується 100-річчю Університету ДФС України).
Abstract: Теза містить огляд проблем щодо місця й ролі інституту економічної безпеки в доктрині кримінального права. The thesis provides an overview of the problems regarding the place and role of the Institute of Economic Security in the doctrine of criminal law.
Description: 1. Нінітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: Монографія. - К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. - 373 с. 2. Електронний ресурс: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-inukraine/358166?download=true 3. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка, - К.: Ваїге, 2014. - 944 с. 4-Основи економічної теорії: підручник / за заг. Ред. Д-ра екон. Наук, проф. Л. С. Шевченко. - х.: право, 2008. - 448 с. 5. Електронний ресурс: http://www.nusta.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/11 /Бондаренко-Регі на-Юріївна .pdf 6. Хавронюк М. 1. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? /М. І. Хавронюк // Юридичний вісник України. - № 21 (934). -С. 6-7. 7. Електронний pecypc:http://files.visnikkau.org/200000585- 626ac645ef/Visnyk8_21 .pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3961
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2784_IR.pdf306.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.