Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3986
Title: Формування професійних компетентностей товарознавців-експертів в Національному університеті ДФС України
Other Titles: Formation of professional competencies of commodity experts in the National University SFS of Ukraine
Authors: Чорна Т.М., Авраменко Н.Л., Сагайдак І.С.
Chorna T.M., Avramenko N.L., Sahaidak I.S.
Keywords: Підготовка товарознавців-експертів,
ключові компетенції,
компетентнісний підхід.
Training of commodity experts,
key competencies,
competency approach.
Issue Date: 2018
Publisher: Київ.
Citation: Чорна Т. М. Формування професійних компетентностей товарознавців-експертів в національному університеті ДФС України / Т. М. Чорна, Н. Л. Авраменко, І. С. Сагайдак // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє : міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовтня 2018 р. / Київська наукова організація педагогіки та психології. – К., 2018. – С. 78–80.
Abstract: Розглянуто особливості підготовки товарознавців-експертів в університеті державної фіскальної служби України на основі застосування компетентнісного підходу. The peculiarities of the training of commodity experts in the university of the state fiscal service of Ukraine on the basis of application of the competent approach are considered.
Description: 1. Гусятинська Н.А., Чорна Т.М. Актуальність впровадження методів активного навчання в процесі формування культури безпеки фахівців. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Вип.2 (74). С. 3-8. 2. Передерій О.І., Ковальчук Н.М. Особливості професійної підготовки товарознавців-експертів. Товарознавчий вісник. 2014. №7. С. 83-90.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3986
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2809_IR.pdf4.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.