Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3987
Title: Формування ключових компетенцій під час підготовки товарознавців-експертів
Other Titles: Formation of key competencies in the training of commodity experts
Authors: Чорна Т.М., Авраменко Н.Л., Сагайдак І.С.
Chorna T.M., Avramenko N.L., Sahaidak I.S.
Keywords: підготовка товарознавців-експертів,
ключові компетенції,
компетентнісний підхід.
training of commodity experts,
key competencies,
competency approach.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь.
Citation: Чорна Т. М. Формування ключових компетенцій під час підготовки товарознавців-експертів / Т. М. Чорна, Н. Л. Авраменко, І. С. Сагайдак // Підприємництво в умовах формування нової економічної і технологічної нормальності суспільства: зб. матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 18–19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь : у 2 ч. / Мін-во освіти і науки України, Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – Ч. 1. – С. 312–314. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 119).
Abstract: Розглянуто перспективи застосування компетентнісного підходу в практиці підготовки товарознавців-експертів, з метою формування фахівців, здатних до швидкого реагування на постійно мінливі зовнішні чинники, спроможних приймати самостійні компетентні рішення, свідомо обирати адекватні способи і методи діяльності із широкого спектра альтернатив. Prospects of application of the competence approach in the practice of training of commodity experts are considered, with the purpose of forming specialists capable of responding quickly to constantly changing external factors, able to make independent competent decisions, knowingly choose appropriate methods and methods of activity from a wide range of alternatives.
Description: 1. Передерій О.І., Ковальчук Н.М. Особливості професійної підготовки товарознавців-експертів. Товарознавчий вісник. 2014. №7. С. 83-90.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3987
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2810_IR.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.