Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3989
Title: Екологічні та економічні аспекти питного водопостачання в Україні
Other Titles: Ecological and economic aspects of drinking water supply in Ukraine
Authors: Чорна Т.М., Гусятинська Н.А.
Chorna T.M., Gusyatinska N.A.
Keywords: питна вода,
якість,
безпечність,
екологічні,
аспекти,
економічні аспекти.
drinking water,
quality,
safety,
environmental,
aspects,
economic aspects.
Issue Date: 2019
Publisher: Чорноморськ.
Citation: Чорна Т. М. Екологічні та економічні аспекти питного водопостачання в Україні / Т. М. Чорна, Н. А. Гусятинська // ЕТЕВК-2019 міжнародний конгрес та технічна виставка : зб. допов., 10-14 червня 2019 р., м. Чорноморськ Україна. – Чорноморськ, 2019. – С. 78–90.
Abstract: В статті представлено результати аналізу та узагальнення сучасних екологічних та економічних проблем у галузі питного водопостачання в Україні. Виділено основні напрямки вирішення проблем щодо забезпечення населення України питною водою належної якості. The article presents the results of the analysis and synthesis of modern environmental and economic problems in the sector of drinking water supply in Ukraine. The main directions of solving problems of providing the population of Ukraine with drinking water of adequate quality are highlighted.
Description: 1. Аналіз актуальних чинників погіршення якості питного водопостачання в контексті національної безпеки України. Аналітична записка URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1037 (дата звернення: 01.04.2019). 2. Буковинський В.С., Гусятинська Н.А., Чорна Т.М. Аналіз інвестиційних механізмів Кіотського протоколу. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). 2013. Вип. 2. С. 11-22. 3. Водний кодекс України. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950213.html (дата звернення: 02.04.2019). 4. Гаврилюк А.Ю., Авраменко Н.Л. Еколого-економічні проблеми водокористування в Україні: стан та шляхи вирішення. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи» (ЕПК – 2016). 2016. С. 41-50. 5. Гіпп Т.Р. Технічний стан систем централізованого водопостачання та водовідведення URL: http://cleanwater.org.ua/tehnichnyj-stan-system-tsentralizovanoho-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/ (дата звернення: 10.04.2019). 6. Гончарук В.В. Наука о воде. Киев: Наук. думка, 2010. 512 с. 7. Гусятинська Н.А., Чорна Т.М. Податкові механізми оптимізації водоємності галузей економіки. Вода: проблеми та шляхи вирішення. Збірник статей Науково-практичної конференції із міжнародною участю. 2017. С. 84-89. 8. Долінський А.А., Ободович О.М., Гусятинська Н.А., Сидоренко В.В. Реалії cьогодення та перспективи майбутнього підготовки питної та технологічної води. Наукові праці НУХТ. 2018. Том 24. № 2. С.247-255 9. Екологічна ситуація та стан питної води в Україні. URL: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/ekologichna-situatsiya-ta-stan-pitnikh-vod-ukraini (дата звернення: 02.04.2019). 10. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/parlament-zrobiv-pershij-krok-do-zahistu-investskladovoyi-rahunkiv-pidpriyemstv-teplo-ta-vodopostachannya-gennadij-zubko (дата звернення: 08.04.2019). 11. Загальні показники використання водних ресурсів України. URL: https://data.gov.ua/dataset/2054e342-fd89-4419-b130-685a9d042990 (дата звернення: 03.04.2019). 12. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. Київ, 2005. 671 с. 13. Крижановський Є. М., Каратаєва А. Г. Аналіз стану забруднення водойм Вінницької області фосфатами. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2016/paper/viewFile/512/864 (дата звернення: 05.04.2019). 14. Луцько В.С. Екологічна безпека водних ресурсів України в умовах глобалізації. URL: http://cleanwater.org.ua/ekolohichna-bezpeka-vodnyh-resursiv-ukrajiny-v-umovah-hlobalizatsiji/ (дата звернення: 08.04.2019). 15. Мінрегіон: Бюджет-2019 не містить видатків на забезпечення якісною питною водою. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2601124-minregion-budzet2019-ne-mistit-vidatkiv-na-zabezpecenna-akisnou-pitnou-vodou.html (дата звернення: 03.04.2019). 16. Про використання води в Україні та регіонах у 2015 році: статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. Київ, 2016. 18 с. 17. Про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році: національна доповідь / Міністерство екології та природних ресурсів України. Київ. 2016. 308 с. 18. Про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2016 році: національна доповідь / Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. Київ, 2017. 407 с. 19. Пужаліна А.В. Вплив стану водопровідних мереж України на якість питної води. URL: http://intkonf.org/puzhalina-av-vpliv-stanu-vodoprovidnih-merezh-ukrayini-na-yakist-pitnoyi-vodi/ (дата звернення: 02.04.2019). 20. Рейтинг «ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів» за 2017 рік. URL: https://menr.gov.ua/news/32941.html (дата звернення: 03.04.2019). 21. Рінгіс А., Топалов М. Формула води. Скільки коштує питна вода з крана. Економічна правда. 2019. 23 січня. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/01/23/644544/ (дата звернення: 02.04.2019). 22. Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Київ. 2017. 176 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3989
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2812_IR.pdf10.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.