Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3998
Title: Штраф. Чи на своєму місці в системі покарань?
Other Titles: Fine. Is there a punishment in the system?
Authors: Самілик Г.М.
Samiluk G.M.
Keywords: Штраф,
покарання,
кримінально-виконавча система,
громадські роботи,
виправні роботи,
неоподатковуваний мінімум доходу.
Fine,
punishment,
criminal-executive system,
public works,
correctional work,
non-taxable minimum income.
Issue Date: 2012
Publisher: Ірпінь.
Citation: Самілик Г. М. Штраф. Чи на своєму місці в системі покарань? / Г. М. Самілик // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого-криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимера Петровича, 16 листопада 2012 р. / Ірпінська фінансово-юридична академія. – Ірпінь, 2012. – С. 276–278.
Abstract: У тезі розглянуто штрафи, як один із видів покарань, розміщених в системі покарань на першому місці. Враховуючи принцип побудови системи покарань це означає, що саме штраф законодавець визнав як найменш суворе покарання. Тобто розміщенні в системі покарань нижче громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців і інші, апріорі являються більш суворими покараннями. The thesis deals with fines as one of the types of punishment placed in the system of punishment in the first place. Given the principle of the system of penalties, this means that it was the fine that the legislator recognized as the least severe punishment. That is, placement in the penal system below public works, correctional work, service restrictions for servicemen and others, a priori, are more severe punishments.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3998
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2822_IR.pdf290.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.