Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/4006
Title: Нормативно-правові засади поняття академічної доброчесності в Україні
Other Titles: Legal framework of the concept of academic integrity in Ukraine
Authors: Сластьоненко (Кузьменко) О.О.
Slastonenko (Kuzmenko) O.O.
Keywords: освіта
академічна доброчесність
нормативно-правові засади поняття академічної доброчесності
академічна спільнота
education
academic virtue
legal framework for the concept of academic virtue
academic community
Issue Date: 2019
Publisher: Варшава, Республіка Польща.
Citation: Сластьоненко О. О. Нормативно-правові засади поняття академічної доброчесності в Україні / О. О. Сластьоненко // Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників наукового стажування, 7 червня - 6 липня 2019 р. / Polish-Ukrainian foundation «The institute of international academic and scientific cooperation», theological academy of the university of cardinal stefan vyshinsky in warsaw, Fundacja ADD. – Варшава, Республіка Польща, 2019. – С. 158–160.
Abstract: Розкриваються проблемні питання щодо нормативно-правового забезпечення поняття академічної доброчесності.
The problems of normative legal support of the concept of academic integrity are raised.
Description: 1. Сластьоненко О. О. Ярош А. О. Удосконалення правового регулювання фінансування загальної середньої освіти в Україні на сучасному етапі. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск 1(5) 2017. – С. 144–149. 2. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 24.06.2019). 3. Теремецький В.І., Бернацький О.В. Правова природа академічної доброчесності в Україні. Академічна доброчесність: виклики сучасності : Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 11.03 – 23.03.2019). – Варшава, 2019. С. 151–155. 4. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4006
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2829_IR.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.