Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4022
Title: Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі
Other Titles: Topical problems of national security and simplification of international trade procedures
Authors: Науково-дослідний інститут фіскальної політики
Keywords: національна безпека,
міжнародна торгівля,
митні процедури.
national security,
international trade,
customs procedures.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь–Хмельницький.
Citation: Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 17–24 травня 2019 р., м. Ірпінь – м. Хмельницький [Електронний ресурс] / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Наук.-дослідний ін-т фіскальної політики, Наук.-дослідний центр митної справи. – Ірпінь–Хмельницький, 2019. – 138 с. – Режим доступу : http://ndi-fp.nusta.edu.ua/newsView/317/
Abstract: У збірнику опубліковано тези доповідей ІІІ науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: забезпечення національної та митної безпеки України в умовах глобалізації; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; митне регулювання в системі важелів впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил як пріоритет економічної політики України; кадровий менеджмент в умовах інституційних змін. The abstracts of the reports of the third scientific and practical Internet conference «Topical problems of national security and simplification of international trade procedures».
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4022
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2845_IR.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.