Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4023
Title: Анотований покажчик результатів наукових досліджень Науково-дослідного інституту фіскальної політики (2017–2018)
Other Titles: Annotated index оf scientific results Research institute of fiscal policy (2017–2018)
Authors: Науково-дослідний інститут фіскальної політики
Research Institute for Fiscal Policy
Keywords: податок,
оподаткування,
податкова політика,
податкова система адміністрування податків,
митна політика.
tax,
taxation,
tax policy,
tax system,
administration of taxes,
customs policy.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Анотований покажчик результатів наукових досліджень Науково-дослідного інституту фіскальної політики (2017–2018) : наук.-інформ. вид. / Г. М. Білецька, Н. М. Борейко, С. С. Брехов, [та ін.] / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь, 2019. – 157 с.
Abstract: Покажчик містить основні відомості про наукові дослідження Науково-дослідного інституту фіскальної політики (2017–2018).Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, фахівців-практиків, яких цікавлять питання розвитку державної митної справи в Україні. The pointer contains basic information on scientific research of the Research Institute for Fiscal Policy (2017-2018).The publication is intended for scientists, teachers, graduate students, practitioners who are interested in the development of state customs in Ukraine.
Description: 1. Стародуб Д. М., Шавло І. А. Протидія неналежному використанню податково-прозорих організаційно-правових форм суб’єктів господарювання у контексті міжнародного досвіду. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. № 3–4. С 117–124. 2. Стародуб Д. М. Дейнека В. Ф., Передумови становлення вітчизняної системи протидії неналежному використанню організаційно-правових форм господарювання в іноземних юрисдикціях / Д. Стародуб, В. Дейнека// юридичний електронний журнал. - №5 2019. - Запоріжжя; ЗНУ 2019. - С. 211-213 3. Брехов С. С. Основні напрями вдосконалення податкового контролю за здійсненням вітчизняними платниками податків господарських операцій з нерезидентами, що не сплачують податок на прибуток (в контексті законодавства про трансфертне ціноутворення). Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації: зб. матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 23 лютого 2018 р.). Ірпінь, 2018. С. 102–104. 4. Брехов С. С. Визначення фінансово-торговельних потоків, які мають ознаки таких, що здійснюються через нерезидентів, організаційно-правові форми яких дозволяють не сплачувати податок на прибуток (корпоративний податок). Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: зб. матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). Ірпінь, 2018. С. 20–27. 6. Стародуб Д. М. Проблема використання «Tax transparent entities» в контексті трансфертного ціноутворення. Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації: зб. матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 23 лютого 2018 р.). Ірпінь, 2018. С. 221–223. 7. Стародуб Д. М. Особливості правового регулювання податково-прозорих компаній. Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: зб. матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). Ірпінь, 2018. С 116–120. 11. Стародуб Д. М. Класифікація організаційно-правових форм нерезидентів для цілей оподаткування податком на прибуток в Україні. Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 4–5 жовтня 2017 р.) / редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська та ін. Харків, 2018. С. 518–525. 13. Brehov S., Starodub D. The Problem Of Identification Of Fiscally Transparent Entities For Tax Purposes In Ukraine. Daně – teorie a praxe 2018 sborník referátů a abstraktů XXI. ročníku mezinárodní odborné conference. Brno:Akademie Sting. 2018. P. 11–16. 14. Особливості договорів про попереднє узгодження ціноутворення як інструменту взаємодії платника податків з контролюючим органом / За заг.ред. Л. Д. Тимченка. Київ: Алерта, 2017. 72 с. 15. Стародуб Д. М. Попереднє узгодження ціноутворення в контрольованих операціях в Індії: сутність та особливості. Право і суспільство. 2017. № 5. С. 176–180.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4023
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2846_IR.pdf5.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.