Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4043
Title: Окремі аспекти міжнародного досвіду боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
Other Titles: Some aspects of international experience in combating the legalization (laundering) of proceeds of crime
Authors: Калганова О.А., Колісник С.А.
Kalhanova O.A., Kolisnyk S.A.
Keywords: Міжнародне співробітництво,
легалізація,
законодавство,
фінансові органи.
International cooperation,
legalization,
legislation,
financial bodies.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Калганова О. А. Окремі аспекти міжнародного досвіду боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. А. Калганова, С. А. Колісник // Міжнародне співробітництво під час фінансових розслідувань : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10 травня 2019 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 67–72.
Abstract: Розглядаються окремі аспекти міжнародного досвіду боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Констатується, що в більшості країн відмивання грошей визнане злочином, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Робиться висновок, що боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в зарубіжних країнах має як певні спільні риси, пов’язані з підпорядкуванням законодавчої бази міжнародним актам, нормативним документам, рекомендаціям, так і окремі відмінності. Some aspects of the international experience in combating the legalization (laundering) of proceeds of crime are examined. In most countries, money laundering is recognized as a criminal offense. It is concluded that the fight against the legalization (laundering) of proceeds of crime in foreign countries has certain common features related to the subordination of legislation to international acts, regulations, recommendations, and some differences.
Description: 1. Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму: [монографія] / С. О. Дмитров [та ін.]; за заг. ред. О. М. Бережного. Суми: УАБС НБУ, 2008. 75 с. 2. Декларація про запобігання злочинного використання банківської системи з метою відмивання грошових коштів // Документи Базельського комітету з банківського нагляду / Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat _id=535&art_id=587&lang=uk. 3. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – FATF. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/uk/fatf.htm. 4. Кривонос Л. Світовий досвід боротьби з «брудними» грошима // Фінансовий контроль. 2018. URL: https://fincontrol.com.ua/newspublic.php?id=68. 5. FRANCE – Intelligence Processing and Action against Illicit Financial Networks Unit (TRACFIN). URL: https://egmontgroup.org/en/content/franceintelligence-processing-and-action-against-illicit-financial-networks-unit (Last accessed: 30.04.2019).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4043
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2866_IR.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.