Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4047
Title: Використання спеціальних знань під час збирання матеріалів для експертних досліджень фактів ухилення від оподаткування
Other Titles: Use of specialized knowledge in the collection of materials for expert studies of tax evasion
Authors: Амеліна А.С., Банна Т.В.
Amelina A.S., Banna T.V.
Keywords: спеціальні знання,
експертні дослідження,
збирання матеріалів,
процесуальна не процесуальна форма.
special knowledge,
expert research,
collection of materials,
procedural not procedural form.
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький : Вид-во НАДПСУ.
Citation: Амеліна А. С. Використання спеціальних знань під час збирання матеріалів для експертних досліджень фактів ухилення від оподаткування / А. С. Амеліна, Т. В. Банна // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 1 березня 2019 р. / Державна прикордонна служба України, Нац. академія державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. – С. 394–396.
Abstract: У тезисах автором аналізується поняття «спеціальні знання», розглядаються процесуальні та не процесуальні форми використання спеціальних знань, зокрема, безпосереднє провадження слідчими слідчих (розшукових) дій; залучення спеціаліста та проведення експертиз. The author analyses the concept of «special knowledge», considers procedural and non-procedural forms of use of special knowledge, in particular, direct investigation (search) by investigators; the involvement of a specialist and the conduct of expertise.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4047
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2870_IR.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.