Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4054
Title: Криміналістичне вивчення організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування
Other Titles: Criminalistic organization of organized malignant activities in the sphere of support
Authors: Падалка А.М.
Padalka A.M.
Keywords: організована злочинність
податкова злочинність
організована злочинність у сфері економіки
організована податкова злочинність
organized crime
tax criminality
organized crime in the sphere of economy
organized tax crimes
Issue Date: 2015
Publisher: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право
Citation: Падалка А. М. Криміналістичне вивчення організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування / А. М. Падалка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 34-2. – С. 148–151.
Abstract: Стаття присвячена визначенню поняття організованої злочинності у сфері оподаткування, наводиться специфіка її сутності, як комплексного явища через аналіз наукових досліджень та ознак економічної та організованої злочинності в цілому.
The article is devoted to the definition of the concept of organized crime in the field of taxation, specifies its essence as a complex phenomenon through the analysis of scientific research and signs of economic and organized crime in general.
Description: 1. Джужа О. М. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: [посіб.] / за заг. ред. проф. О. М. Джужі. К., 2007. 248 с. 2. Гриб В.Г., Ларичев В. Д., Федотов А. И. Организованная преступность: различные подходы к ее пониманию. Государство и право. 2000. № 1. С. 48–53. 3. Користін О.Є., Чернявський С. С. Організована економічна злочинність в Україні: сучасний стан і стратегія протидії. Юридичний часопис НАВС. 2011. № 1(1). С. 64-72. 4. Корж В.П. Розслідування окремих видів злочинів: навчально-методичний посібник. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2012. 508 с. 5. Попередження злочинності та кримінальне правосуддя у контексті розвитку: реалізації та перспективи міжнародного співробітництва / Документ №995_785 від 07.09.1990р. Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_785. 6. Ущаповський В. Організована злочинність як фактор дестабілізації суспільних відносин та зростання тіньової економіки. Право України. 2001. №12. С. 72-75. 7. Сервецький І.В., Литвиненко В.І., ІІІеломенцев В.П. Особливості формування організованого злочинного угрупування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2002. №3. С. 236-242. 8. Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах: монографія. Х., 2009. 400 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4054
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2877_IR.pdf657.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.