Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4085
Название: Досвід країн Європейського союзу та України щодо профілактики та запобігання правопорушенням і злочинам у сфері економічної діяльності
Другие названия: The experience of the European Union and Ukraine in the prevention of economic offenses and crimes
Авторы: Ковальова М.В.
Kovalyova M.V.
Ключевые слова: профілактика правопорушенням,
запобігання злочинам,
економічна сфера.
financial policy of the state,
crime prevention,
economic sphere.
Дата публикации: 2019
Издательство: Тернопіль: ТНЕУ.
Библиографическое описание: Ковальова М. В. Досвід країн Європейського союзу та України щодо профілактики та запобігання правопорушенням і злочинам у сфері економічної діяльності / М. В. Ковальова // Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : колективна монографія / Мін-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – С. 383–394.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядаються необхідність теоретичного осмислення та налагодження механізму ефективної профілактики і протидії правопорушенням і злочинам у економічній сфері, подальшого вдосконалення законодавчої регламентації, вивчення передового закордонного досвіду, формулювання рекомендацій, що сприятимуть її вдосконаленню, визначають актуальність даної проблематики. The article describes the need for theoretical understanding and adjustment of the mechanism of effective prevention and counteraction to offenses and crimes in the economic sphere, further improvement of legislative regulation, study of best foreign experience, formulation of recommendations that will contribute to its improvement.
Описание: 1. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції: Указ Президента України № 175/2004 від 9 лютого 2004р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175/2004 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року №4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 3. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року №580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 4. Лісова Н.В. Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності/ Н.В. Лісова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2018. – №2(107). – С. 134–144. 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України щодо відповідальності юридичних осіб: Закон України від 23 травня 2013 року № 314-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-18 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 7. Мінченко С.І. Позитивний досвід країн ЄС щодо запобігання злочинам у сфері економіки та кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчинення таких правопорушень / С.І. Мінченко // Матеріали Міжнародної НПК: “Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні”. – Ірпінь, УДФСУ. – 19 травня 2017 р. – С.42-48. 8. Franchi F. A quoi peut server la responsabilite penal des personnes morales? Revue de science criminelle et de droit penal compare. – P., 1996. - №2. 9. Колодяжний М.Г. Сучасна концепція запобігання злочинності в Європейському Союзі / М. Г. Колодяжний // Форум права. – 2013. – No 4. – С. 168–173. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_30.pdf (дата звернення - 17.06.2019 р.)
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4085
ISBN: 978-966-654-544-5
Располагается в коллекциях:Монографії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2907_IR.pdf210.97 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.