Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4085
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКовальова М.В.-
dc.contributor.authorKovalyova M.V.-
dc.date.accessioned2019-11-12T17:06:44Z-
dc.date.available2019-11-12T17:06:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationКовальова М. В. Досвід країн Європейського союзу та України щодо профілактики та запобігання правопорушенням і злочинам у сфері економічної діяльності / М. В. Ковальова // Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : колективна монографія / Мін-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – С. 383–394.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-654-544-5-
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4085-
dc.description1. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції: Указ Президента України № 175/2004 від 9 лютого 2004р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175/2004 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року №4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 3. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року №580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 4. Лісова Н.В. Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності/ Н.В. Лісова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2018. – №2(107). – С. 134–144. 5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України щодо відповідальності юридичних осіб: Закон України від 23 травня 2013 року № 314-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-18 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення - 17.06.2019 р.). 7. Мінченко С.І. Позитивний досвід країн ЄС щодо запобігання злочинам у сфері економіки та кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчинення таких правопорушень / С.І. Мінченко // Матеріали Міжнародної НПК: “Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні”. – Ірпінь, УДФСУ. – 19 травня 2017 р. – С.42-48. 8. Franchi F. A quoi peut server la responsabilite penal des personnes morales? Revue de science criminelle et de droit penal compare. – P., 1996. - №2. 9. Колодяжний М.Г. Сучасна концепція запобігання злочинності в Європейському Союзі / М. Г. Колодяжний // Форум права. – 2013. – No 4. – С. 168–173. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_30.pdf (дата звернення - 17.06.2019 р.)uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються необхідність теоретичного осмислення та налагодження механізму ефективної профілактики і протидії правопорушенням і злочинам у економічній сфері, подальшого вдосконалення законодавчої регламентації, вивчення передового закордонного досвіду, формулювання рекомендацій, що сприятимуть її вдосконаленню, визначають актуальність даної проблематики. The article describes the need for theoretical understanding and adjustment of the mechanism of effective prevention and counteraction to offenses and crimes in the economic sphere, further improvement of legislative regulation, study of best foreign experience, formulation of recommendations that will contribute to its improvement.uk_UA
dc.publisherТернопіль: ТНЕУ.uk_UA
dc.subjectпрофілактика правопорушенням,uk_UA
dc.subjectзапобігання злочинам,uk_UA
dc.subjectекономічна сфера.uk_UA
dc.subjectfinancial policy of the state,uk_UA
dc.subjectcrime prevention,uk_UA
dc.subjecteconomic sphere.uk_UA
dc.titleДосвід країн Європейського союзу та України щодо профілактики та запобігання правопорушенням і злочинам у сфері економічної діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeThe experience of the European Union and Ukraine in the prevention of economic offenses and crimesuk_UA
dc.typeBook chapteruk_UA
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2907_IR.pdf210.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.