Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4092
Title: Проблемні аспекти управління ризиками в діяльності податкових органів
Other Titles: Problematic aspects of risk management in the activities of tax authorities
Authors: Стародуб Д.М.
Starodub D.M.
Keywords: договори попереднього узгодження ціни
трансферне ціноутворення
APA
transfer pricing
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь
Citation: Стародуб Д. М. Проблемні аспекти управління ризиками в діяльності податкових органів / Д. М. Стародуб // Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України : зб. матер. ІІ наук.-практ. круглого столу, 16–17 травня 2019 р., м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Наук.-дослідний ін-т фіскальної політики. – Ірпінь, 2019. – С. 147–149.
Abstract: У тезі розглядається робота ДФС з опрацювання та аналізу ризиків, а також розглядаються нормативні передумови для розвитку системи управління податковими ризиками. Можна зробити висновок проте, що на сучасному етапі ця робота перебуває на початковому етапі та потребує консолідації зусиль усіх підрозділів, які будуть у новій ДПС України.
The thesis examines the work of the GFS on risk analysis and analysis, as well as the regulatory prerequisites for the development of a tax risk management system. It can be concluded, however, that at the present stage, this work is at an early stage and needs to consolidate the efforts of all the units that will be in the new DPS of Ukraine.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4092
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2914_IR.pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.