Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/41
Title: Роль бібліотек у підвищенні якості освіти
Other Titles: A value of libraries is in upgrading education
Authors: Tsimbalyuk S.Ya., Pavlenko G.L.
Цимбалюк С.Я., Павленко Г.Л.
Keywords: якість освіти
інформаційні технології
інформаційні ресурси
інновації
бібліотечне середовище
якість обслуговування
quality of education
information technologies
informative resources
innovations
library environment
quality of service
Issue Date: 18-Dec-2014
Citation: ЛІТЕРАТУРА 1. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року №1556-VI I // Урядовий курєр. – 2014. – № 146. –C. 7-18. 2. Білик О. Роздуми щодо оцінювання якості роботи бібліотеки / О.Білик, Н. Гудімова // Бібліотечна планета. – 2011. – №4. – С.28-32 3. Внукова Н. М. Місце якості університетської освіти в глобальних перспективах ХХІ століття / Н. М. Внукова, В. М. Пивоваров // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність. – Ч. І. – Харків : ХНПУ, 2008. – С. 9–12. 4. Ніколаєнко Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору ВНЗ бібліотеки / Н. Ніколаєнко // Вища школа. – 2013.– №4.– С. 48-59. 5. Степко М. Якість та ефективність вищої освіти - спільна відповідальність учасників навчального процесу / М. Степко // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – C. 19-28. 6. Цимбалюк С. Роль бібліотеки як інформаційного ресурсу у формуванні культури і духовності особистості / С. Я Цимбалюк, Г. Л. Павленко // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки та культури : матеріали наук.-практ. конф. Севастополь, 7-10 жовтня 2013. – Севастополь, 2013. – С.161–167.
Abstract: У статті висвітлюється роль інформаційних ресурсів бібліотек , їх менеджмент у підвищенні якості освіти, у забезпеченні наукового та навчально-виховного процесів та розкриваються основні напрямки та форми роботи у бібліотечному середовищі, спрямовані на удосконалення форм обслуговування користувачів. The value of informative resources of libraries lights up in the article, their management in upgrading education, in providing scientific and educational-educate processes and basic directions and forms open up works in a library environment, directed on the improvement of forms of maintenance of users.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/41
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014_IR_st-pavlenko.docx64.59 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.