Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4103
Title: Бюджетна децентралізація як передумова регіонального розвитку
Other Titles: Budget decentralization as a prerequisite for regional development
Authors: Нечипоренко А.В.
Nechyporenko A.V.
Keywords: децентралізація,
регіональний розвиток,
місцеві бюджети.
decentralization,
regional development,
local budgets.
Issue Date: 2019
Publisher: Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія».
Citation: Нечипоренко А. В. Бюджетна децентралізація як передумова регіонального розвитку / А. В. Нечипоренко // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку :зб. наук. тез матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 жовтня 2019 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. «Острозька академія» [та ін.]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – С.209–212.
Abstract: Бюджетна децентралізація є одним із вагомих чинників раціонального розподілу та використання бюджетних коштів, а також ефективності надання суспільних благ та послуг. Зазначено, що реалізація заходів щодо бюджетного реформування у контексті бюджетної децентралізації сприятиме забезпеченню стійкої дохідної бази місцевих бюджетів, а також підвищенню ступеня їх фінансової спроможності, прозорості та ефективності використання бюджетних коштів, результативного вирішення питань регіонального розвитку. Budget decentralization is one of the important factors for the rational allocation and use of budgetary resources, as well as the efficiency of providing public goods and services. It is noted that the implementation of budget reform measures in the context of budgetary decentralization will contribute to ensuring a stable income base of local budgets, as well as to increase their financial capacity, transparency and efficiency of use of budget funds, effective resolution of regional development issues.
Description: 1. Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти / Г. В. Возняк // Проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 253-257. 2. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. – К.: ПРООН/ МПВСР. – 2007. – 269 с. 3. Кужелєв М. О. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко. – Київ : «Центр учбової літератури», 2019. – 224 с. 4. Кужелєв М. О. Формування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / М. О. Кужелєв, В. В. Плахотнюк // Економічний вісник університету. – 2018. – Вип. 36(1). – С. 302–312. 5. Нечипоренко А. В. Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / А. В. Нечипоренко, А. Г. Качула // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2018. – Вип. 29 (2). – С. 95–98. 6. Онищенко С. В. Бюджетна децентралізація: особливості запровадження, проблеми та перспективи / С.В. Онищенко // Финансы, учет, банки – №1 (21). – 2016. – С.145–153.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4103
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2925_IR.pdf90.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.