Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4104
Title: Проблеми та напрями вдосконалення банківської системи України
Other Titles: Problems and Directions of Improvement of the Banking System of Ukraine
Authors: Параниця Н.В., Чубенко В.Ю.
Paranytsia N.V., Chubenko V.Yu.
Keywords: банківська система;
кредитування;
банківські ризики;
проблеми банківської системи;
економічний розвиток.
banking system;
lending;
banking risks;
problems of the banking system;
economic development.
Issue Date: 2019
Publisher: Modern Economics.
Citation: Параниця Н. В., Проблеми та напрями вдосконалення банківської системи України [Електронний ресурс] / Н. В. Параниця, В. Ю. Чубенко // Modern Economics. – 2019. – № 17. – С. 183–186. – Режим доступу : DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-29.
Abstract: Розглянуто та охарактеризовано ряд проблем сучасної вітчизняної банківської системи України, що виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Запропоновано вирішення цих проблем, що дозволить підвищити стійкість банківської системи, дасть можливість суттєво збільшити роль банківської системи в економіці, сприятиме розвитку кредитних відносин кредитних організацій з реальним сектором економіки. Запропоновано напрями удосконалення банківської системи та визначено їх основні критерії, серед яких: зниження системних і кредитних ризиків банківської діяльності, вартості банківських послуг, збільшення термінів і зниження вартості залучених банками ресурсів, підвищення якості власних коштів (капіталу), скорочення витрат кредитних організацій. Комплекс заходів підвищення стійкості банківської системи розділено на блоки: фінансовий, податковий, організаційний, кадровий, економічний. It has been argued that solving these problems will increase the stability of the banking system, will significantly increase the role of the banking system in the economy, will facilitate the development of credit relations of credit institutions with the real sector of the economy. Proposed measures to increase the stability of the banking system, which can be divided into the following blocks: financial, tax, organizational, personnel, economic.
Description: 1. Hajols T. N. Banking Theory And Practice. Lovely Professional University, 2013. 251 р. 2. Васильченко З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. М. : Кондор, 2004. 528 с. 3. Владичин У. В. Іноземне банківництво в Україні. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів : Піраміда, 2011. 280 с. 4. Вовчак О. Д. Кредит у системі макроекономічної рівноваги. Вісник Національного банку України. 2011. № 2. С. 28-33 5. Гуцал І. С. Банківське кредитування суб’єктів ринку в трансформаційній економіці України: (питання теорії, методики, практики). Львів : ПАТ «Бібльос», 2001. 242 с. 6. Дзюблюк О. В. Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки. Тернопіль : Вектор, 2008. 324 с. 7. Кузнєцова Л. В. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального сектора економіки України. Економічний простір. 2008. № 20/1. С. 107-115. 8. Опарін В. М. Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи. Економіка України. 2008. № 11. С. 57-71 9. Параниця Н. В. Механізм системної взаємодії банківського та реального секторів економіки. Держава та регіон. 2015. № 2. С.109-114. 10. Черкасова С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестування в небанківському фінансовому секторі. Львів : Растр7, 2013. 186 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4104
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2926_IR.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.