Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4110
Title: Фітосанітарний контроль як складова державного регулювання екобезпеки
Other Titles: Phytosanitary control as a component of state regulation of ecological safety
Authors: Носова М.В., Цимбалюк С.Я.
Nosova M.V., Tsimbalyuk S.Ya.
Keywords: контроль,
фітосанітарні заходи,
СОТ,
державне регулювання,
НАССР.
control,
phytosanitary measures,
WTO,
state regulation,
HACCP.
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Носова М. В. Фітосанітарний контроль як складова державного регулювання екобезпеки / М. В. Носова, С. Я. Цимбалюк // Техногенно–екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ–2019 : матер. ІХ Всеукраїнської наук.–практ. інтернет–конф., 04–15 листопада 2019 р. / Ун–т ДФС України, ННІ інформаційних технологій [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 127 – 130.
Abstract: У тезі розглянуто фітосанітарний контроль як складову державного регулювання екологічної безпеки та доведено необхідність застосування фітосанітарних заходів для оптимізації впливу шкідливих речовин на НПС. The thesis considers phytosanitary control as a component of state regulation of ecological safety and proves the necessity of applying phytosanitary measures to optimize the impact of harmful substances on the environment.
Description: 1. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 2639Л/ІІІ від 06.12.2018. 2. Про безпечність та якість харчових продуктів. Закон від 23.12.1997 №771/97-ВР Верховна Рада України Закон від 23.12.1997 №771/97-ВР Остання редакція від 06.08.2019. Внесення змін (закон від 06.12.2018 № 2639Л/ІІІ /2639-19/) 3. Стратегія розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серп. 2015 р. № 844 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. — Режим доступу : http://zakonO.rada.gov.ua/laws/show. 4. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів СОТ // Офіційний вісник України. -2010. - № 84. - С. 330 5. Технічні бар’єри та санітарні і фітосанітарні заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції розвитку, регулювання. Посібник державного службовця. / За ред. І. Бураковського, К. Кравчука, В. Мовчан. - Інститут економічних досліджень і політичних консультацій, 2015.-243 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4110
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2932_IR.pdf225.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.