Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/420
Title: Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів
Other Titles: Reforming the tax system of Ukraine according to European standards
Authors: МДЗУ, НУДПСУ, НДЦ з проблем оподаткування
Keywords: Податкова система,
податкова політика,
податкова служба,
адміністрування податків,
оподаткування
Tax system,
tax policy,
tax administration,
administration of taxes,
taxation
Issue Date: 2013
Publisher: Ірпінь
Citation: Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. наук.-практ. конф., 31 жовтня 2013 р. / Мін-во доходів і зборів України, Нац. ун-т ДПС України, НДЦ з проблем оподаткування ; редкол. : Л. Л. Тарангул [та ін.]. – Ірпінь, 2013. – 558 с. – До 15-річчя створення НДЦ з проблем оподаткування).
Abstract: Збірник містить матеріали науково-практичної конференції "Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів", яка відбулася 31 жовтня 2013 р, на базі Національного університету ДПС України. Розглянуто найбільш актуальні проблеми розвитку міжнародного співробітництва України у сфері оподаткування та реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів за такими напрямами: механізм формування і реалізації податкової політики в сучасних умовах; інституційно-правові засади функціонування системи оподаткування: Європейський досвід та Україна; механізми та напрями реалізації регулюючого потенціалу податкової політики України; перспективи використання Україною міжнародного досвіду у частині побудови ефективної системи оподаткування; напрями вдосконалення практики міжнародного співробітництва у сфері оподаткування та адміністрування податків і зборів; інформатизація системи адміністрування податків і зборів; інформаційна та фінансова безпека держави в контексті розвитку міжнародного співробітництва України в сфері оподаткування; імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України; проблеми протидії правопорушенням у сфері опо-даткування в контексті посилення глобалізаційних процесів; протидія тіньовим процесам в частині забезпечення національної економічної безпеки в Україні. The collection contains materials of the Vth Conference «Reforming the tax system of Ukraine according to European standards», which was held on October 31, 2013 at the National University of STS of Ukraine.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/420
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
378_IR.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.