Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/422
Title: Фінансова безпека України на сучасному етапі
Other Titles: The financial security of Ukraine on the modern stage
Authors: ДФСУ, НУДПСУ, ННІ права, каф. фінансового права
Keywords: Фінансова безпека,
правове регулювання фінансової безпеки,
протидія відмиванню брудних грошей,
порушення бюджетного законодавства,
порушення банківського законодавства,
податкові правопорушення,
економічна безпека,
інформаційна безпека
Financial security,
regulation of financial security,
anti-money laundering,
violations of budget legislation,
violation of banking laws,
tax offenses,
economic security,
information security
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь
Citation: Фінансова безпека України на сучасному етапі : тези Міжн. наук.-практ. інтернет-конфер., присвяченій науковій школі професора В. Т. Білоуса, 25 березня 2016 р. / Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т держ. подат. служби України, Варнин. вільний ун-т ім. Чорноризця Храбра (Болгарія), Міжн. акад. тов.-во ім. М. Балудянського (Словаччина) ; гол. оргком. П. В. Пашко, заст. В. В. Назаров. –Ірпінь, 2016. – 366 с.
Abstract: Збірник матеріалів тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції містить тези доповідей, у яких розкриваються питання фінансової безпеки, правового регулювання фінансової, економічної, інформаційної безпеки, особливості правового регулювання податкового, бюджетного контролю, митно-тарифного регулювання, розкриваються проблеми фінансового, банківського, податкового та бюджетного законодавства, проблеми узгодження та гармонізації фінансового законодавства України з законодавством зарубіжних країн та пропонуються шляхи вирішення виявлених прогалин та колізій фінансового законодавства. Proceedings of abstracts of the International Scientific Internet Conference contains abstracts, which revealed the issue of financial security, regulation of the financial, economic and information security features of legal regulation of tax, budget control, customs and tariff regulation, revealed problems of financial, banking, tax and budget legislation, issues coordination and harmonization of financial legislation law of Ukraine abroad and offer solutions to the identified gaps and collisions financial legislation.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/422
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380_IR.pdf2.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.