Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/436
Title: Практика прогнозування податку на доходи фізичних осіб в Україні
Other Titles: The practice of forecasting of personal income tax in Ukraine
Authors: Задорожня Л.А.
Zadorozhnia L.A.
Keywords: Податок,
прогнозування,
податок на доходи фізичних осіб
Tax,
forecasting,
personal income tax
Issue Date: 2014
Publisher: К. : Алерта
Citation: Задорожня Л. А. Практика прогнозування податку на доходи фізичних осіб в Україні / Л. А. Задорожня // Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. за результатами наук.-комунікат. заходів у межах виконання н.-д. роботи «Методи прогнозування доходів бюджету : зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України» / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фінансового права ; [редкол. : Тарангул Л. Л. та ін.]. – К. : Алерта, 2014. – С. 38–41.
Abstract: Питання прогнозування податкових надходжень в умовах фінансової нестабільності стає все більше актуальним. На сьогоднішній день більш перспективним є моделювання податкових надходжень з ПДФО на основі мікроданих, що робить можливим детальний аналіз, вивчення і прогнозування доходів з ПДФО при зміні його окремих елементів. The issue of forecasting revenues during the financial instability becomes increasingly important. Nowadays more promising is the modeling of tax revenues from personal income tax based on microdata, enabling detailed analysis, study and forecasting of revenues from personal income tax by changing its separate elements.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/436
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
394_IR.pdf270.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.