Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/437
Title: Декларування як індикатор податкової культури
Other Titles: Declaration as indicator of tax culture
Authors: Задорожня Л.А.
Zadorozhnia L.A.
Keywords: Податок,
декларація,
податок на доходи фізичних осіб
Tax,
declaration,
personal income tax
Issue Date: 2015
Publisher: Ірпінь
Citation: Задорожня Л. А. Декларування як індикатор податкової культури / Л. А. Задорожня // Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матер. міжн. наук.-практ. конференції, 22 травня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т державної податкової служби України. – Ірпінь, 2015. – С. 159–161.
Abstract: Податкова культура є відображенням ціннісних орієнтирів громадян у сфері публічних відносин між ними та фіскальними органами і державою в цілому. При цьому декларування є одним з індикаторів її здійснення. Високий рівень податкової культури характеризується прозорістю відносин між платником податків та податковим органом, добровільністю сплати податків. The tax culture is a reflection of values of citizens in public relations between them and the fiscal authorities and the state as a whole. However declaration is one of the indicators of implementation. The high level of tax culture is characterized by transparency of relations between the taxpayer and the tax authority, voluntary paying of taxes.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/437
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
395_IR.pdf229.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.