Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/4627
Title: Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні
Other Titles: Problems and prospects of financing education and science in Ukraine
Authors: Кужелєв М.О.
Kuzhelіev M.O.
Keywords: освіта
наука
фінансування
education
science
financing
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпро
Citation: Кужелєв М. О. Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні / М. О. Кужелєв // Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 березня 2020 р. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. фінансів, обліку та оподаткування, [та ін.]. – Дніпро, 2020. – С. 83–87. – (25 років кафедрі міжнародних фінансів, обліку та оподаткування).
Series/Report no.: (25 років кафедрі міжнародних фінансів, обліку та оподаткування).;
Abstract: У тезах досліджено проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні. Зазначено, що освіта та наука забезпечують відтворення й нарощення інтелектуального, духовного та економічного потенціалу суспільства й являються стратегічним ресурсом поліпшення добробуту населення, забезпечення національних інтересів, зміцнення конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.
The thesis explores the problems and prospects of financing education and science in Ukraine. It is noted that education and science provide for the reproduction and enhancement of the intellectual, spiritual and economic potential of society and are a strategic resource for improving the well-being of the population, ensuring national interests, strengthening the state's competitiveness in the international arena.
Description: 1. Величко А. В. Питання бюджетного фінансування закладів освіти / А. В. Величко, І. В. Калько // Освіта Донбасу. – 2007 - № 5. – С. 75–84. 2. Кужелєв М. О. Проблеми фінансування освіти в контексті децентралізації управління в Україні / М. О. Кужелєв, М. О. Дей, А. В. Нечипоренко // Management of higher education quality: problems and prospects. – London : IASHE, 2017. – C. 13–16. 3. Малишко В. В. Фінансування освіти в Україні / В. В. Малишко, І. М. Макарчук, Ю. В. Городніченко // Економічний вісник університету. – 2018. – Вип. 38. – С. 132–139. 4. Кужелєв М. О. Сучасний стан фінансування української науки: проблеми та перспективи / М. О. Кужелєв // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 13, Ч.3. – С. 129–131. 5. Кужелєв М. О. Фінансування інклюзивної освіти в Україні: проблеми та перспективи / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2019. – № 1. – С. 145–158. 6. Міністерство освіти та науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua 7. Західна О. Р. Аналіз фінансового забезпечення освіти і науки в Україні на сучасному етапі / О. Р. Західна, Д. В. Трохімчук // Молодий вчений. – 2018. – № 10(2). – С. 798–802. .
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4627
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4387_IR.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.