Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/4699
Title: Customs science та нова митниця
Other Titles: Customs science and new customs
Authors: Пашко П.В.
Нагорічна О.С.
Pashko P.V.
Nagorichna O.S.
Keywords: митна наука
Всесвітня митна організація
Науково-дослідний центр митної справи
наукові дослідження
customs science
World Customs Organization
Scientific and Research Center for Customs Affairs
scientific research works
Issue Date: 2019
Publisher: Ірпінь.
Citation: Пашко П. В. Customs science та нова митниця [Електронний ресурс] / П. В. Пашко, О. С. Нагорічна // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки : зб. тез Податкового конгресу, 12 грудня 2019 р., м. Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – С. 81-84. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні». Т. 141). – Режим доступу : https://congress.tax/
Series/Report no.: Податкова та митна справа в Україні;Т. 141
Abstract: Обґрунтовано значення наукових досліджень у митній сфері, висвітлено діяльність Всесвітньої митної організації щодо використання досліджень задля досягнення стратегічних цілей організації. Проаналізовано діяльність Науково-дослідного центру митної справи НДІФП УДФСУ у здійсненні наукового забезпечення розвитку митної справи. Окреслено вектор та основні цілі CUSTOMS SCIENCE у забезпеченні розвитку митної справи.
The significance of scientific research in the Customs field is justified. The activity of World Customs Organization on implementation of researches to achieve strategic aims of organization is clarified. The activity of Scientific and Research Center of Customs Affair of SRIFP of USFS of Ukraine on realization of scientific providing of development of Customs Affair is analized. The main vector and basic goals of Customs science for providing of development of Customs Affair is determined.
Description: 1. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 25.11.2019). 2. Word Customs Organization. Organization Mondiale des Douanes. URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/research/overview.aspx (дата звернення: 25.11.2019). 3. STRATEGIC PLAN 2019‒2022. URL: wco-strategic-plan-2019-2022.pdf (дата звернення: 26.11.2019). 4. Word Customs Organization. Organization Mondiale des Douanes / TOPICS. URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/people-development.aspx (дата звернення: 25.11.2019). 5. Митна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2014. 474 с. (Митна справа в Україні. Т. 27). 6. Митна наука. Анотований покажчик результатів наукових досліджень (2009-2018 рр.): наук.-інформ. вид.: у 2 т. / за заг.ред. О.С. Нагорічної. Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи НДІ ФП УДФСУ, 2019. Т. 1. 513 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні». T. 138). 7. Митна наука. Анотований покажчик результатів наукових досліджень (2009-2018 рр.): наук.-інформ. вид.: у 2 т. / за заг.ред. О.С. Нагорічної. Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи НДІ ФП УДФСУ, 2019. Т. 2. 472 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні». T. 138). 8. Нагорічна О.С. Щодо наукового забезпечення державного управління у сфері державної митної справи / О.С. Нагорічна // "Економіка та держава", 2014 - № 8 – с.125-128.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/4699
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4459_IR.pdf474.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.