Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/480
Title: Планування кадрової кар’єри працівників митних органів як елемент забезпечення митної безпеки України
Other Titles: Planning of personnel career of the customs authorities employees as an element of ensuring the customs security of Ukraine
Authors: Пашко П.В., Новосад Б.М.
Pashko P.V., Novosad B.M.
Keywords: кадрова політика в митних органах,
митні органи,
митна адміністрація,
професійна підготовка,
підвищення кваліфікації
personnel policy in customs bodies,
customs bodies,
customs administration,
training,
professional development
Issue Date: 2007
Publisher: К.: НАДУ
Citation: Пашко П. В. Планування кадрової кар’єри працівників митних органів як елемент забезпечення митної безпеки України / П. В. Пашко, Б. М. Новосад // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матер. наук.-практ. конференції за міжнародною участю, 31 травня 2007, Київ / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2007. – Т. 1. – С. 51–53.
Abstract: Важливим елементом розвитку персоналу в митній службі України є планування кар’єри посадових осіб митних органів, яка передбачає урахування оцінки потенціалу та індивідуального вкладу, віку працівників, виробничого стажу, кваліфікації та наявності вакантних робочих місць на кожному з етапів служби: при навчанні, прийомі на роботу, професійному зростанні, підтриманні та підтвердженні професійної здатності. Саме про те, яким критеріям повинні відповідати кадри митних органів і йдеться у даній статті. An important element of personnel development in the customs service of Ukraine is the career planning of officers of customs authorities, which contemplates accounting of valuation of potential and individual contribution, the age of employees, seniority, qualification and availability of vacancies at each stage of work - learning, recruitment, professional growth, maintenance and confirmation of the professional ability. This article is about criteria which must meet the personnel of customs authorities.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/480
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
436_IR.PDF618.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.