Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/588
Title: Сучасні тенденції розвитку хімічної промисловості у Київському регіоні
Other Titles: Modern tendencies of the development of chemical industry in the Kiev region
Authors: Цимбалюк С.Я.
Tsymbalyuk S.Ya.
Keywords: хімічна промисловість,
нафтохімічний сектор,
Київський регіон
chemical industry,
petrochemical sector,
Kyiv region
Issue Date: 1998
Publisher: Івано-Франківськ: Сіверсія
Citation: Цимбалюк С.Я. Сучасні тенденції розвитку хімічної промисловості у Київському регіоні / С.Я. Цимбалюк // Регіон у системі нових економічних і правових відносин: матер. Всеукраїнської наук. конференції, 8-10 жовтня 1997 року, Івано-Франківськ – Івано-Франківськ: Сіверсія, 1998. – С. 84-86.
Abstract: В статті дається ситуаційний аналіз стану хімічної промисловості Київського регіону, що дає змогу охарактеризувати його в цілому як кризовий. Розглядаються основні причини погіршення стану в галузі: взаємні неплатежі, зниження інвестиційної активності, , зниження рівня товарної цінності та цінової конкурентоспроможності. Даються рекомендації для подальшого поглиблення трансформаційних процесів у хімічному і нафтохімічному секторі, підвищення його ефективності: створення різних форм власності, забезпечення високої мотивації трудової діяльності, впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки, технологій і передового досвіду господарювання. The paper gives a situational analysis on the status of the chemical industry of the Kiev region, which allows to characterize it in General as crisis. The article examines the main causes of deterioration in the region: mutual non-payments, decline in investment activity , the decline in commodity values and price competitiveness. It gives recommendations for further deepening of the transformation processes in the chemical and petrochemical sector, increasing of its efficiency: the establishment of various forms of ownership, ensuring a high work motivation, introduction into production the latest achievements of science and technology, technology and advanced management experience.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/588
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543_IR.pdf768.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.