Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/589
Title: Екологічна компонента у системі оподаткування підприємств
Other Titles: The environmental component in the system of taxation of enterprises
Authors: Цимбалюк С.Я.
Tsymbaliuk S.Ya.
Keywords: економіка природокористування
пільгове оподаткування
природні ресурси
охорона природи
використання природних ресурсів
природокористування
economics of nature management
preferential taxation
natural resources
nature protection
use of natural resources and management of nature
Issue Date: 1998
Publisher: Ірпінь
Citation: Цимбалюк С.Я. Екологічна компонента у системі оподаткування підприємств / С.Я. Цимбалюк // Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України: матеріали наук.-практ. конференції, 1998, Ірпінь / Укр. фін.-екон. ін-т [та ін.]. – Ірпінь, 1998. – С. 257–259.
Abstract: В статті йдеться про методичні підходи та розрахунки «екологічної» складової системи оподаткування підприємств, які ще потребують уточнень і доопрацювань. Податкова система України відповідно до світових стандартів повинна удосконалити свою структуру, пов’язавши її з екологічними чинниками створення і використання національного продукту.
The article discusses the methodological approaches and calculations of the "ecological" component of the system of corporate taxation that still require refinements and improvements. The tax system of Ukraine in accordance with international standards needs to improve its structure, linking it with environmental factors in the development and use of the national product.
Description: 1.Куріщак Ш. Сучасна екологічна дипломатія: досвід міжнародного співробітництва // Нова політика. – 1997. № 6. С. 50-57. 2.Костенко Ю. // Наука і суспільство. – 1998.-№1/2. С.14-17. 3. Про внесення змін до Закону України є’’Про оподаткування прибутку підприємств’’, Закон України від 22.05.97р. № 283/97-ВР // Вісник податкової служби України .- 1997. - №7. – С. 3-7. 4. Про податок на додану вартість : Закон України від 3.04.97р. № 168/97- ВР // Вісник податкової служби. – 1997. - № 6.- С.2-14.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/589
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
544_IR.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.