Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/592
Title: Інтегральна оцінка частки підприємства у забрудненні атмосферного повітря: прогнозні розрахунки
Other Titles: Integral assessment of a company's share in air pollution: forecasts
Authors: Цимбалюк С.Я.
Tsymbaliuk S.Ya.
Keywords: забруднення атмосферного повітря
екологічне підприємство
екологічне прогнозування
air pollution
environmental company
ecological forecasting
Issue Date: 1999
Publisher: Економіка України
Citation: Цимбалюк С.Я. Інтегральна оцінка частки підприємства у забрудненні атмосферного повітря: прогнозні розрахунки / С. Я. Цимбалюк // Економіка України. – 1999. – №1. – С. 65-70.
Abstract: Практична значущість дослідження полягає в тому, що його результати дозволяють зробити необхідні прогнозні розрахунки щодо інтегральної оцінки участі підприємств у забрудненні атмосферного повітря.
Practical significance of the research lies in the fact that its results allow to make the necessary predictive calculations concerning the integral evaluation of the participation of enterprises in air pollution.
Description: 1.Концепція розвитку хімічної промисловості України в 1998-2000рр. «Хімічна промисловість України» № 2, 1998, с. 3. 2. Статистичний щорічник Київської області за 1996 рік. К.,1997, 248с.; Статистичний щорічник Київської області за 1997 рік. К., 1998, 258с.; Київ у цифрах. Статистичний збірник. К.,1997, 175с.; 1998, 142с. 3. Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища. Затв. Мінохорони середовища України 24.05.1993. К., 1993, 23с.; Програма управління навколишнім природним середовищем. У кн.:Використання економічних інструментів для здійснення природоохоронної політики в Україні. К.,1997, 57с. 4. Шостак Л.Б. Регулирование экономического роста в условиях природно- ресурсних ограничений. К., СОПС Украины НАНУ, 1998, 320с. 5.Розраховано за даними форми № 2 – ТП (повітря) періодичної звітності підприємств за 1996р. 6.Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Т.2. М., «Статистика», 1987, 240с. 7. Розраховано за даними Держкомстату України, форма СО.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/592
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
547_IR.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.