Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/593
Title: Необхідність удосконалення механізму управління природоохоронною діяльністю підприємств хімічної промисловості
Other Titles: The need to improve the mechanism of managing the environmental protection activity in the chemical industry
Authors: Цимбалюк С.Я.
Tsymbalyuk S.Ya.
Keywords: екологічне підприємство,
хімічне виробництво,
малий бізнес,
середній бізнес,
управління прироохоронною діяльністю,
прироохоронна діяльність,
природокористування.
environmental enterprise,
chemical production,
small business,
medium business,
management of the environment-protecting activity,
environment-protecting activity,
the use of natural resources.
Issue Date: 1997
Publisher: Ірпінь
Citation: Цимбалюк С.Я. Необхідність удосконалення механізму управління природоохоронною діяльністю підприємств хімічної промисловості / С. Я. Цимбалюк // Трансформаційні процеси в господарстві регіонів Східної Європи: наук. доповіді Міжн. наук.-практ. конференції, 10-12 вересня 1997 року, Ірпінь / Національна Академія Наук України, Держ податкова адміністрація [та ін.] – Ірпінь, 1997. – С. 70-72.
Abstract: У статті автор пропонує ряд заходів, які потрібно проводити для покращення екологічної ситуації в Україні. Одним із стратегічних напрямів розвитку екологічного бізнесу є удосконалення управління природоохоронною діяльністю. Органи, що регулюють цей процес, використовуючи адміністративні та ринкові підйоми, примушують чи зацікавлюють господарюючі суб’єкти переорієнтовувати їх діяльність на впровадження природоохоронних технологій і виробництво екологічно чистої продукції. In the article the author proposes a number of measures that need to be conducted to improve the environmental situation in Ukraine. One of the strategic directions of development of ecological business is to improve management of the environment-protecting activity. The agencies that regulate this process using the administrative and the market rises, force or interest entities to refocus their activities on implementation of the environment friendly technologies and production of environmentally friendly products.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/593
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
548_IR.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.