Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/748
Title: Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири
Other Titles: Improving the system of payments for utility services as a means of combating shadow manifestations in the housing and utilities sector
Authors: Чеховська І.В.
Chekhovska I.V.
Keywords: Податкова система,
податки,
реформування
The tax system,
taxes,
reform
Issue Date: 2015
Publisher: Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України
Citation: Чеховська І. В. Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів / І. В. Чеховська // Реформування податкової системи України : сучасні виклики та орієнтири : монографія / Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2015. – Особистий внесок : Розділ 1 : п. 1.12, С. 116-225 ; п. 2.8, С.346-356..
Abstract: Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних та практичних аспектів реформування податкової системи України. Проаналізовано ключові проблеми удосконалення податкового адміністрування, розкрито особливості реалізації фіскального та активізації регулюючого потенціалів системи оподаткування. Визначено стратегічні вектори розвитку податкової системи України з урахуванням глобалізаційних та інтеграційних процесів. Запропоновано заходи щодо посилення протидії виникненню негативних явищ в оподаткуванні та забезпечення дотримання законності у податковій діяльності. Сформовано рекомендації з підвищення ефективності антикорупційної роботи в органах Державної фіскальної служби України. The monograph is devoted to the study of theoretical and methodological and practical aspects of reforming the tax system of Ukraine. Analyzes key issues of improvement of tax administration, the features of the implementation of fiscal and regulatory capabilities enhance the system of taxation. The strategic vectors of the tax system of Ukraine in view of globalization and integration processes. The measures to strengthen counter the emergence of negative phenomena in taxation and ensuring consistency in the tax business. Formed recommendations to improve the effectiveness of anti-corruption work in the State Fiscal Service of Ukraine.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/748
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
754_IR.pdf7.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.