Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/752
Title: Моделі розвитку корупції
Other Titles: Models of сorruption
Authors: Шкелебей В.А.
Shkelebey V.A.
Keywords: законодавство,
право,
злочинність,
злочин,
кримінальна відповідальність,
детермінанти,
правоохоронні органи,
протидія,
заходи протидії,
кримінологічні засади,
звільнення від кримінальної відповідальності,
кваліфікація злочинів.
legislation,
law,
crime,
crime,
criminal responsibility,
determinants,
law enforcement,
counter,
counter measures,
criminological principles exemption from criminal liability,
qualification zlochy.
Issue Date: 2016
Publisher: Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»
Citation: Шкелебей В.А. Моделі розвитку корупції / В.А. Шкелебей // Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства: зб. тез доповідей Міжнародної науково-практ. конференції, 4 листопада 2016 року / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України [та ін.]. – Вінниця, 2016. – С. 156-161.
Abstract: Ми розглядаємо форми корупції, які відображають механізми незаконного привласнення суспільних благ. Зазначив взаємозв'язок корупційних відносин в процесі протиправного акта корупції, які засновані на егоїстичного індивіда, групи або корпоративних інтересів. We consider forms of corruption that reflect the mechanisms of misappropriation of public goods. Noted the relationship of corrupt relations in the process of wrongful act of corruption, which are based on selfish individual, group or corporate interests.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/752
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
758_IR.pdf694.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.