Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/857
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАнтоненко В.М.uk_UA
dc.contributor.authorМамченко С.Д.uk_UA
dc.contributor.authorРогушина Ю.В.uk_UA
dc.contributor.authorAntonenko V.M.en_EN
dc.contributor.authorMamchenko S.D.en_EN
dc.contributor.authorRohushyna Y.V.en_EN
dc.date.accessioned2017-03-24T12:10:05Z-
dc.date.available2017-03-24T12:10:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationАнтоненко В.М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навч. посіб. / В.М. Антоненко, С.Д. Мамченко, Ю.В. Рогушина; Держ. фіскальна служба України, Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2016. – 212 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»).-
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/857-
dc.description.abstractНавчальний посібник присвячений сучасним інформаційним системам і технологіям управління знаннями. Посібник містить теоретичні відомості, які можна використати у лекційних заняттях, та лабораторні роботи для набуття практичних навичок і закріплення теоретичних знань. Формуються базові поняття щодо категорії «знання», дається класифікація знань та моделі подання знань в інтелектуальних системах, визначається сутність системи управління знаннями та основних інформаційних технологій управління ними. Для набуття практичних навичок пропонується застосування технологій системи MatLab. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, які досліджують технології управління знаннями.uk_UK
dc.description.abstractThe manual is devoted to modern information technology systems and knowledge management. The manual includes theoretical information that can be used in lectures and labs for practical skills and consolidate the theoretical knowledge. Forming the basic concepts regarding the category of "knowledge", given the classification of knowledge and models of knowledge in intelligent systems defined the essence of knowledge management and basic information technology management. To acquire practical skills offered use of technology system MatLab. Designed for students, graduate students, who study technology knowledge management.en_EN
dc.publisherІрпінь.uk_UK
dc.subjectданіuk_UK
dc.subjectінформаціяuk_UK
dc.subjectзнанняuk_UK
dc.subjectтипи знаньuk_UK
dc.subjectгенерація знаньuk_UK
dc.subjectуправління знаннямиuk_UK
dc.subjectмодель управління знаннямиuk_UK
dc.subjectмодель подання знаньuk_UK
dc.subjectнечітка множинаuk_UK
dc.subjectнечітка зміннаuk_UK
dc.subjectфазифікаціяuk_UK
dc.subjectдефазифікаціяuk_UK
dc.subjectмодель Мамданіuk_UK
dc.subjectмодель Сугеноuk_UK
dc.subjectMatLabuk_UK
dc.subjectнечітка кластеризаціяuk_UK
dc.subjectекспертна системаuk_UK
dc.subjectонтологіяuk_UK
dc.subjectмодель онтологіїuk_UK
dc.subjectProtegeen_EN
dc.subjectIDEF5en_EN
dc.subjectSemantic Weben_EN
dc.subjectпрограмні агентиuk_UK
dc.subjectмультиагентні системиuk_UK
dc.subjectData Miningen_EN
dc.subjectнейронні мережіuk_UK
dc.subjectdataen_EN
dc.subjectinformationen_EN
dc.subjectknowledgeen_EN
dc.subjecttypes of knowledgeen_EN
dc.subjectknowledge generationen_EN
dc.subjectknowledge management model of knowledge management model of knowledgeen_EN
dc.subjectfuzzy seten_EN
dc.subjectfuzzy variable phasingen_EN
dc.subjectDefuzzification model Mamdani model Sugenoen_EN
dc.subjectMatLaben_EN
dc.subjectfuzzy clusteringen_EN
dc.subjectexpert systemen_EN
dc.subjectontology model ontologyen_EN
dc.subjectProtegeen_EN
dc.subjectIDEF5en_EN
dc.subjectSemantic Weben_EN
dc.subjectsoftware agentsen_EN
dc.subjectmulti-agent systemsen_EN
dc.subjectData Miningen_EN
dc.subjectneural networksen_EN
dc.titleСучасні інформаційні системи і технології: управління знаннямиuk_UK
dc.title.alternativeModern information systems and technology: management knowledgeen_EN
dc.typeBookuk_UK
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
849_IR .pdf9.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.