Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/879
Title: Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування і можливості його застосування в Україні
Other Titles: Foreign experience financial provision of health insurance and the possibility of its application in Ukraine
Authors: Шевчук (Герус) Ю.В.
Shevchuk (Herus) Y.V.
Keywords: фінансове забезпечення
медичне страхування
реформування механізму охорони здоров’я
страховий фонд
централізація
децентралізація
financial security
health insurance
health reform mechanism
the insurance fund
centralization
decentralization
Issue Date: 2015
Publisher: Науковий журнал «Бізнес Інформ»
Citation: Герус Ю.В. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування і можливості його застосування в Україні / Ю.В. Герус // Бізнес Інформ. – 2015. – № 4. – С. 224–232.
Abstract: У статті досліджено дві групи країн, а саме країни Європи та колишнього СРСР на досвід яких слід спиратися Україні у сфері фінансового забезпечення медичного страхування. Розглянуто централізований підхід (мобілізація коштів здійснюється у бюджет, спеціальний фонд, загальнодержавний фонд) та децентралізований підхід (мобілізація коштів здійснюється у приватні установи) фінансового забезпечення медичного страхування. Охарактеризовано ключові інструменти (фінансові, інституційні, організаційні) досліджуваних країн за допомогою яких було досягнуто успіхів у формуванні більш ефективного і справедливого фінансового забезпечення медичного страхування. На основі міжкраїнних порівнянь доведено, що на практиці не існує «універсальної» моделі фінансового забезпечення медичного страхування, тому розробку державної політики у даній сфері слід проводити з врахуванням соціально-політичних, соціально-економічних та соціально-географічних характеристик кожної країни.
In the article the two groups of countries, such as Europe and the former Soviet Union on the experience which should draw Ukraine in the sphere of financial security health insurance. Considered centralized approach and a decentralized approach to financial security health insurance.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/879
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
868_IR.PDF8.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.