Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/908
Title: Інститут фінансово-правової відповідальності у митній сфері: теоретичні проблеми
Other Titles: Institute for Financial and legal responsibility in customs sphere: theoretical problems
Authors: Бабенко А.Ю.
Babenko A.Y.
Keywords: Мито,
фінансово-правові відповідальність,
відповідальність,
правопорушення,
митні платежі.
Duty,
financial and legal responsibility,
liability,
offense,
customs duties.
Issue Date: 2016
Publisher: Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи): матеріали міжн. наук.-практ. конференції, м. Київ, 5 жовтня 2016 р. / Національна академія правових наук України, Національний юридичний ун-т ім. Я. Мудрого. – К.: Асоціація фінансового права України.
Abstract: Теза присвячена аналізу чинного законодавства України щодо питання відповідальності за порушення митного законодавства. Розглянуто види відповідальності за порушення митного законодавства в України. Зроблено акцент на тому, що відповідальність за порушення митного законодавства є міжгалузевим правовим інститутом. This article analyzes the current legislation of Ukraine regarding liability for violation of customs legislation. Considered types of responsibility for violation of customs legislation in Ukraine. Made emphasis on the fact that responsibility for customs offenses are intersectoral legal institution.
Description: Бабенко А.Ю. Інститут фінансово-правової відповідальності у митній сфері: теоретичні проблеми / А.Ю. Бабенко // Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи): матеріали міжн. наук.-практ. конференції, м. Київ, 5 жовтня 2016 р. / Національна академія правових наук України, Національний юридичний ун-т ім. Я. Мудрого. – К.: Асоціація фінансового права України, 2016. – С. 17–19
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/908
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
896_IR.pdf467.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.