Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/973
Title: Актуальні проблеми запобігання злочинності в районі проведення антитерористичної операції
Other Titles: Current problems of crime prevention in the area of the antiterrorist operation
Authors: Богатирьов І.Г.
Bogatyrev I.G.
Keywords: Злочинність,
запобігання,
антитерористична операція.
Crime,
prevention,
anti-terrorist operation.
Issue Date: 2017
Publisher: Кримінологічна теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузівської наук.-практ. конференції, 24 березня 2017 р., м. Київ / Мін-во внутрішніх справ України, Нац. академія внутрішніх справ, Координаційне бюро з проблем кримінології НАПрН України. – К.
Abstract: У тезі розглядаються актуальні проблеми запобігання злочинності в районі проведення антитерористичної операції та визначаються причини їх виникнення. The thesis discusses the current problems of crime prevention in the area of antiterrorist operations and identifies their causes.
Description: Богатирьов І. Г. Актуальні проблеми запобігання злочинності в районі проведення антитерористичної операції / І. Г. Богатирьов // Кримінологічна теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузівської наук.-практ. конференції, 24 березня 2017 р., м. Київ / Мін-во внутрішніх справ України, Нац. академія внутрішніх справ, Координаційне бюро з проблем кримінології НАПрН України. – К., 2017.-Ч. 1.-С. 36-39.-(До 40-річчя заснування кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/973
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
948_IR.PDF1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.