Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/982
Title: Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні
Other Titles: Areas of control of transfer pricing in Ukraine
Authors: Брехов С.С.
Brehov S.S.
Keywords: агресивне податкове планування
техніки агресивного податкового планування
трансфертне ціноутворення
адміністрування податків
схеми мінімізації податків
податковий контроль
aggressive tax planning
techniques of aggressive tax planning
transfer pricing
administration of taxes
schemes of tax minimization
tax control
Issue Date: 2016
Publisher: Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ» ; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів.
Citation: Брехов C.С. Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні / С.С. Брехов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ» ; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2016. – Вип. 4 (120). – С. 126–131.
Abstract: У статті розглядається проблематика недостатньої ефективності контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні. Показано що схеми трансфертного ціноутворення здійснюються з допомогою різних технік агресивного податкового планування, що, відповідно, вимагає впровадження додаткових механізмів протидії. Визначено ключові чинники ефективності та напрями здійснення заходів із створення цілісної системи з протидії трансфертному ціноутворенню та іншим технікам агресивного податкового планування як окремого напряму діяльності ДФС України.
The article deals with the problem of lack of effectiveness of control over transfer pricing in Ukraine. It was shown that transfer pricing schemes are implemented using different techniques of aggressive tax planning, which, respectively, require the introduction of additional mechanisms of counteraction. It was defined the key factors of efficiency and directions of measures for creation the integrated system to combat transfer pricing and other aggressive tax planning techniques as a separate area of activity of State Fiscal Service of Ukraine.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/982
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
957_IR.pdfтитулка111.47 kBAdobe PDFView/Open
957_IR1.pdfосновний текст75.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.