Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/995
Title: Практикум по інформаційним системам в економіці
Other Titles: Workshop on information systems in economy
Authors: Антоненко В.М., Сьомка Н.К
Antonenko V.M., Syomka N.K.
Keywords: Інформаційне суспільство,
ринок інформаційних послуг,
інформаційне забезпечення,
електронна комерція
The Information Society,
market information services,
information security,
e-commerce
Issue Date: 2014
Publisher: Ірпінь: НУДПС України
Citation: Антоненко В.М. Практикум по інформаційним системам в економіці: навч. посіб. / В.М. Антоненко, Н.К. Сьомка; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2014. – 293 с.
Abstract: В сучасних умовах економічних реформ в Україні інформатизація суспільства і комп’ютеризація різних галузей діяльності вважається стратегічним напрямком науково-технічного прогресу, спрямованого на вирішення важливих соціальних і економічних проблем. Одна з важливих проблеми інформатизації і комп’ютеризації, що постає перед установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності це проблема проведення комерційних та фінансових операцій на сучасному технологічному рівні, що базується на застосуванні нових комп’ютерно-телекомунікаційних систем та технологій. In the current conditions of economic reforms in Ukraine society informatization and computerization different areas deemed strategic direction of science and technology aimed at solving important social and economic problems. One of the important problems of informatization and computerization facing institutions, organizations and enterprises of all forms of ownership is the problem of commercial and financial operations at the present level of technology based on the use of new computer and telecommunication systems and technologies
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/995
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1003_IR.pdf5.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.