Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 6376 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Англійська мова для бухгалтерського облікуПернарівська Т.П., Фоканова Л.В., Олешко Н.М., Зацерковний О.А., Перфілова Г.П.; Pernarivska T.P., Fokanova L.V., Oleshko N. M., Zatserkovny O. A., Perfilova G.P.
2018Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі УкраїниГарбовський Л.А., Дідківська Г. В., Топчій В.В.; Garbovsky L.A., Didkivska G. V., Topchiy V.V.
2018Міжнародний досвід правового положення потерпілого у кримінальному провадженніДідківська Г.В.; Didkivska G.V.
2018Використання спеціальних знань під час розслідування податкових злочинівАмеліна А.С.; Amelina A.S.
2015Історичний генезис понять «витрати» і «затрати»: обліково-економічний аспектТкаченко Н.М., Гуріна Н.В.; Tkachenko N.M., Gurina N.V.
2014Правова система України в епоху глобалізаційного поступуГіда О. Є., Костенко О. М., Радзівілл О. А., Пєтков С. В., Матвійчук В. К., Радзівіллом О. А., Харь І. О., Дробалюк О. П., Дорохіна Ю. А., Нікітін Ю. В., Нікітін Ю. В., Чугаєнко Ю. О., Осічнюк Ю. В., Липець Л. В., Карпенко М. І., Присяжний В. М., Радзівіллом О. А., Матвійчук В. К., Гідою О. Є., Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О., Прилуцький Р. Б., Харь І. О., Прилуцький Р. Б., Соловйова А. М., Матвійчук А. О., Багіров С. Р.; Guida O. E., Kostenko O. M., Radziwill O. A., Petykov S.V., Matviychuk V.K., Radziwill A. A., Khar I. O., Drobaliu O. P., Dorokhina Yu.A., Nikitin Yu. V., Nikitin Yu.V., Chugaanko Yu. O., Osichnyuk Yu.V., Lipets L.V., Karpenko M.I., Prisyazhny V. М., Radziwill A. A., Matviychuk V.K., Guida O. E., Matviychuk V.K., Chugaanko Yu. O., Pryluky R. B., Khar I. O., Pryluky R. B., Soloviev A. M., Matviichuk A.O., Bagirov S.R.
2014Протидія злочинності та адаптації кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського СоюзуМатвійчук В. К., Гідою Є. О., Прилуцький Р. Б., Гіда Є. О. , Липець Л. В., Денисов С. Ф., Липець Л. В., Костенко О. М., Пєтков С. В., Нікітін Ю. В., Нікітіним Д. Ю., Сервецький І. В., Денисова Т. А., Павловим В. Г., Осічнюк Ю. В., Харь І. О. , Шеремет Д. С., Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О., Присяжний В. М., Липець Л. В., Харь І. О., Радзівіллом О. А., Прилуцький Р. Б., Присяжним В. М., Козлюк Л. Г., Соловйова А. М., Курилюк Ю. Б., Матвійчук А. О., Хряпінський П. В.; Matviychuk V.K. Guida E.A., Pryluky R. B., Guida E.A., Lipets L.V., Denisov S.F., Lipets L.V., Kostenko O. M., Petykov S.V., Nikitin Yu. V., Nikitin D. Yu., Servetsky I.V., Denisova T.A., Pavlov V.G., Osichnyuk Yu.V., Khar I. O., Sheremet D. S., Matviychuk V.K., Chugaanko Yu. O., Prisyazhny V. М., Lipets L.V., Khar I. O., Radziwill O. A., Prilutsky R. B., Prismaznym V.M., Kozlyuk L.G., Soloviev A. M., Kurilyuk Yu.B., Matviichuk A.O., Khryapinsky P.V.
2018Оцінка втручання держави в економіку країни через глобальні демократичні маркериКоляда Т.А., Музиченко Г.В.; Koliada T.A., Muzychenko G.V.
2015Фінансування регіонального розвитку: стратегія і методиНіколаєв В.П., Гусятинська Н.А., Куценко В.І., Євтушенко Г.І., Гусятинський М.В., Ніколаєва Т.В., Коляда Т.А., Лобунець Т.В.; Nikolayev V.P., Gusyatynska N.A., Kutsenko V.I., Yevtushenko G.I., Gusyatinsky M.V., Nikolaeva T.V., Kolyada T.A,. Lobunets T.V.
2019Основні переваги та недоліки інтегрованої звітності підприємстваБабак А.М., Сторожук Т.М.; Babak A.M., Storozhuk T.M.